Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Onderzoeksvragen

Uit Wikibooks
▢ Hoe kunnen moderne media en het gebruik van digitale hulpmiddelen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden bij leerlingen in het voortgezet onderwijs?

▢ Wat verstaan we onder moderne media en digitale hulpmiddelen?
▢ Welke worden waar, wanneer en hoe ingezet?
▢ Wat zijn succesvolle en minder succesvolle ervaringen met ICT in het onderwijs?
▢ Welke hulpmiddelen zijn er (al) voor de maatschappijvakken en waar liggen kansen?
▢ Waar, wanneer en hoe wordt er gewerkt aan kritische denkvaardigheden in het basisonderwijs en mbo?
▢ In hoeverre wordt dit door basisscholen voorbereid?
▢ Op wat voor manier wordt dit op het mbo voortgezet?
▢ Hoe werken we in het vo aan:
▢ informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten.
▢ daarbij het onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames.
▢ het perspectief van anderen kunnen innemen.
▢ kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen.
▢ Hoe heeft het schoolvak maatschappijleer/-kunde zich in de afgelopen decennia ontwikkeld?
▢ Op welke onderwerpen ligt de nadruk vroeger en nu?
▢ Wat willen we dat leerlingen weten en kunnen?
▢ Tegen welke achtergrond willen we dat leerlingen dit weten en kunnen?
▢ Wat hebben leerlingen nodig om zich de lesstof eigen te maken?
▢ Welk(e) lesstof en lesmateriaal en werkvormen?
▢ Naar de toets toe werken of gericht aan (eigen) doelen werken?
▢ Hoe te evalueren tijdens de lessen (en daarbuiten)?
▢ Problemen in de afstemming/motivatie bij leerlingen:
▢ wat zijn de voornaamste?
▢ wat zijn de oorzaken?
▢ hoe kunnen ze worden voorkomen?
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.