Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Onderzoek/Bronnen

Uit Wikibooks

Literatuur[bewerken]

What is moral reasoning?[bewerken]

Saunders, L. (2015). What is moral reasoning? Philosophical Psychology, 28(1).

What Makes Us Moral?: On the Capacities and Conditions for Being Moral[bewerken]

Musschenga, B., & Van Harskamp, A. (Eds.). (2013). What Makes Us Moral?: On the Capacities and Conditions for Being Moral. Springer Netherlands.

Moraliteit als verhuld egoïsme. Rationale keuzetheorie (RTC).

Handelen vanuit verlangen/begeerte versus handelen vanuit zorg (p 62-66). "The objects that a person cares about capture his attention and direct his desires and inclination towards a stable goal."

Morele overtuigingen.

Tijdens de middeleeuwen was het in Europa niet ongebruikelijk dat dieren die een mens hadden aangevallen of gedood, werden vervolgd, veroordeeld en gestraft. Omdat mensen als de kroon van de schepping werden gezien en dieren hun ondergeschikten waren, werd het als onnatuurlijk en moreel verwerpelijk beschouwd als dieren mensen verminkten of doden.

Ontwikkeling empathy bij peuters

Moreel agentschap

Papers[bewerken]

Civil liberties, autonomy, and democracy: Children's perspective[bewerken]

Helwig, C. C., & Turiel, E. (2002). Civil liberties, autonomy, and democracy: Children's perspective. International Journal of Law and Psychiatry 25 (2002) 253 – 270

Onderzoek in de jaren 60 en 70 naar de mate waarin kinderen en adolescenten in staat zijn te conceptualiseren over rechten, vrijheid, geloof en democratie wordt in dit onderzoek geactualiseerd.

In het onderzoek wordt eerder onderzoek vergeleken en beschouwd alsmede het theoretische kader zoals bijvoorbeeld Kohlbergs fasen van morele ontwikkeling. Gekeken werd bijvoorbeeld in hoeverre kinderen en (jonge) adolescenten concepten bezitten ten aanzien van de vrijheid van vrijheid van meningsuiting en religie die niet slechts gebaseerd zijn op autoriteit, macht of wetsregels

Weinig onderzoek heeft kinderen direct onderzocht op evaluatieve (morele) oordelen over democratische, politieke en sociale organisatie.

Het onderzoek behandelt achtereenvolgens:

 • De beperkingen van enquêtes en psychologisch onderzoek naar rechten
 • Concepten van burgerlijke vrijheden als abstractie en in context
 • Autonomie, persoonlijke jurisdictie en concepten van burgerlijke vrijheden in de kindertijd
 • Democratie en besluitvorming

Conclusies[bewerken]

Er is uitgebreid onderzoek dat aantoont dat kinderen hun eigen rechten bevestigen en autonoom besluiten kunnen nemen in veel situaties.

Het beschreven onderzoek heeft een heel ander beeld gegeven van de situatie van hoe kinderen burgerlijke vrijheden, autonomie en democratie beoordelen dan velen hadden aangenomen.

Door uitspraken van rechten in het algemeen en in eenvoudige situaties te scheiden van hun toepassingen in een verscheidenheid van conflicten met andere sociale concepten, was het mogelijk om met meer precisie de mogelijkheden/beperkingen van kinderen te bepalen.

Het vermogen om concepten van rechten, democratische principes en andere sociale concepten in complexe situaties te plaatsen en te relateren, ondergaat belangrijke ontwikkelingsveranderingen in de kindertijd en de adolescentie.

Growing into politics? The development of adolescents’ views on democracy over time[bewerken]

Nieuwelink, H., ten Dam, G., Geijsel, F., & Dekker, P. (2015). Growing into politics? The development of adolescents’ views on democracy over time. Politics, 0263395717724295.

Onderwerpen:

 • De opvattingen van adolescenten over democratisch burgerschap
 • Het ontwikkelen van democratische opvattingen tijdens de adolescentie
 • De opvattingen van adolescenten over de besluitvorming

A neo-Kohlbergian approach to morality research[bewerken]

Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (2000). A neo-Kohlbergian approach to morality research. Journal of moral education, 29(4), 381-395.

Moral reasoning: Hints and allegations[bewerken]

Paxton, J. M., & Greene, J. D. (2010). Moral reasoning: Hints and allegations. Topics in cognitive science, 2(3), 511-527.

 • Introductie
 • Twee theorieën van morele oordeelsvorming
 • Wat is moreel redeneren?

Een brede definitie van moreel redeneren is lastig te geven omdat dan heel veel situaties die we als immoreel beschouwen, toch binnen dit kader vallen.

 • Moreel redeneren veroorzaken
 • Toepassing van deontologische morele principes
 • Afwijzing van beginselloze intuïties
 • Toepassing van utilitaristische morele principes
 • Overwinnen van impliciete negatieve attitudes

Children and Politics: An Empirical Reassessment of Early Political Socialization[bewerken]

Van Deth, J. W., Abendschön, S., & Vollmar, M. (2011). Children and politics: An empirical reassessment of early political socialization. Political Psychology, 32(1), 147-174.

 • Kinderen en democratie
 • Het onderzoeken van vroege politieke oriëntaties
 • Politieke oriëntaties van jonge kinderen
 • Antecedenten van politieke oriëntaties
 • Persistentie van politieke oriëntaties

Toddlers prefer those who win, but not when they win by force[bewerken]

Thomas, A. J., Thomsen, L., Lukowski, A. F., Abramyan, M., & Sarnecka, B. W. (2018). Toddlers prefer those who win, but not when they win by force.

The moral development of the child: an integrated model[bewerken]

Ma, H. K. (2013). The moral development of the child: an integrated model. Frontiers in public health, 1, 57.

The moral development in childhood[bewerken]

Molchanov, S. V. (2013). The moral development in childhood. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 86, 615-620.

Individual moral development and moral progress[bewerken]

Schinkel, A., & De Ruyter, D. J. (2017). Individual moral development and moral progress. Ethical Theory and Moral Practice, 20(1), 121-136.

Individual Differences in Moral Development: Does Intelligence Really Affect Children’s Moral Reasoning and Moral Emotions?[bewerken]

Beißert, H. M., & Hasselhorn, M. (2016). Individual Differences in Moral Development: Does Intelligence Really Affect Children’s Moral Reasoning and Moral Emotions?. Frontiers in psychology, 7, 1961.

Morele ontwikkeling en cognitieve vermogens en de vaardigheid om problemen op te lossen, gaan hand in hand. Verschillende onderzoeken in de afgelopen decennia leggen een relatie tussen cognitieve vermogens en morele ontwikkeling.

In het dagelijks leven van kinderen bestaan morele dilemma's vooral uit conflicten tussen morele verplichtingen en persoonlijke verlangens. Bij het onderzoeken van het morele redeneren is het daarom nodig om situaties te nemen die dicht bij de belevingswereld staan.

Kinderen voor de leeftijd van 7/8 jaar ontgaat de betekenis van morele overtredingen vaak nog.

Volgorde van morele ontwikkeling:

 1. moreel kennis, oordelen & redeneren
 2. morele emoties & motivatie -> De bereidheid om morele regels te volgen

Morele emoties verschillen van gewone emoties in de zin dat ze een sterke cognitieve component hebben.

Dit onderzoek heeft geen relatie kunnen vinden tussen intelligentie en morele ontwikkeling bij kinderen tussen de 6 en 8 jaar.

How should I decide? The neural correlates of everyday moral reasoning[bewerken]

Sommer, M., Rothmayr, C., Döhnel, K., Meinhardt, J., Schwerdtner, J., Sodian, B., & Hajak, G. (2010). How should I decide? The neural correlates of everyday moral reasoning. Neuropsychologia, 48(7), 2018-2026.

Er is geen apart gedeelte in de hersenen voor het maken voor morele keuzes maar meerdere gebieden dragen bij aan cognitieve en affectieve processen.

In dit onderzoek werd bij het nemen van alledaagse morele besluiten activiteit gemeten in de frontale cortex, bilaterale temporale cortex, bilaterale pariëtale cortex en de achterste cingulate cortex.

Developmental relations between sympathy, moral emotion attributions, moral reasoning, and social justice values from childhood to early adolescence[bewerken]

Daniel, E., Dys, S. P., Buchmann, M., & Malti, T. (2014). Developmental relations between sympathy, moral emotion attributions, moral reasoning, and social justice values from childhood to early adolescence. Journal of adolescence, 37(7), 1201-1214.

Ontwikkelingsrelaties tussen sympathie en morele emotie-attributies
Conceptualisatie van sympathie en morele emoties.

Ontwikkelingsrelaties tussen sympathie en moreel redeneren
Verwacht werd dat sympathie een voorspeller was voor moreel redeneren in de toekomst en niet andersom.

de associatie tussen sympathie, MEA, morele redenering en waarden voor sociale rechtvaardigheid
Morele identiteit -> De mate waarin je het zelf belangrijk vindt om een moreel persoon zijn.
MEA zijn gebaseerd op de cognitieve realisatie dat mijn voordelen niet volledig gerechtvaardigd zijn in relatie tot minder bedeelden.

SJV wordt verondersteld te ontstaan ​​in de vroege adolescentie. Kinderen leren in eerste instantie beginselen van gelijkheid en passen deze toe in hun interpersoonlijke relaties tijdens de kindertijd. 6-jarigen beoordeelden bijvoorbeeld regels als onrechtvaardig op basis van hun concrete negatieve gevolgen voor individuen. Tot minstens 10 jaar oud, begrijpen kinderen eerlijkheid in termen van directe wederkerigheid en strikte gelijkheid.
Tijdens de vroege adolescentie worden meer uitgewerkte concepten van rechtvaardigheid en rechtvaardigheid geconsolideerd, aangezien adolescenten leren om directe wederkerige relaties te overstijgen en een eerlijke behandeling voor alle individuen aan te pakken. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 10-jarigen regels als onrechtvaardig beoordelen op basis van morele principes, zoals eerlijkheid en gelijkheid.

In onderzoek laten meisjes meer morele emoties, morele redeneervaardigheden en morele waarden zien dan jongens.

Egocentrism in moral development: Gibbs, Piaget, Kohlberg[bewerken]

Boom, J. (2011). Egocentrism in moral development: Gibbs, Piaget, Kohlberg. New Ideas in Psychology, 29(3), 355-363.

Adolescents’ theories of the commons[bewerken]

Flanagan, C., & Gallay, E. (2014). Adolescents’ theories of the commons. In Advances in child development and behavior (Vol. 46, pp. 33-55). JAI.

Civil liberties, autonomy, and democracy: Children's perspective[bewerken]

Helwig, C. C., & Turiel, E. (2002). Civil liberties, autonomy, and democracy: Children's perspective. International journal of law and psychiatry.

Moral decision-making and moral development: Toward an integrative framework[bewerken]

Garrigan, B., Adlam, A. L., & Langdon, P. E. (2018). Moral decision-making and moral development: Toward an integrative framework. Developmental Review.

Children Who Choose Not to Eat Meat: A Study of Early Moral Decision‐making[bewerken]

...

Altruïsme is een keuze - Auteur: Asha ten Broeke | 18 maart 2008[bewerken]

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/altruisme-is-een-keuze/

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.