Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Macht en zeggenschap

Uit Wikibooks

Wat is macht?

Hoe is macht verdeeld?

Welke onderzoeken vertellen iets over macht?

Eichman en Hannah Arend (twee hoofdpunten)

Schokken-experiment van Milgram en de kanttekeningen, zo ook het Standford prison experiment: Milgram heeft het onderzoek gestuurd.

Waarom wordt er vaak niet opgetreden bij genocide (Samantha Power, A problem from hell). Wat zouden we kunnen doen als internationale gemeenschap?

De internationale gemeenschap heeft te weinig machtsmiddelen om besluitvaardig op te treden.

De machtspreuk van Kelltner. Macht is ook een uiting van het feit dat je belangrijk bent.

SPE-experiment (Zimbardo)

Geweld is zo oud als de mensheid zelf. Door culturele invloeden is het geweld in de loop der tijd afgenomen.

Als je kijkt naar de oorzaken voor het ontstaan van regimes kijk je naar ontwikkelingen op macroniveau.

De wetenschappelijke consensus van de afgelopen 50 jaar is: het is de buitengewone situatie die gewone mannen tot hun daden brengt.

Het parlement het de formele macht en de informele macht ligt bij de regering.

Invloed is aangewende macht.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.