Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Maatschappijleer 5 vwo/Verzorgingsstaat I

Uit Wikibooks

Verzorgingsstaat I

Wat is een verzorgingsstaat?Een dijk is een collectief goed

COLLECTIEF BELANG

 

Nederland is een verzorgingsstaat. Dat betekent ...

 

Solidariteitsgedachte ...

 

→ Collectieve goederen:

 

→ Free rider probleem (collectieve actie):
WRR

De vier V's van de verzorgingsstaat

V..........
 
 
 
 

V..........
 
 
 
 

V..........
 
 
 
 

V..........
 
 
 
 

 


Aap, noot, mies in de klas.

SOCIALE GRONDRECHTEN

 

Artikel 19:

 

Artikel 20:

 

Artikel 21:

 

Artikel 22:


Artikel 23:
BESCHRIJVING
In een verzorgingsstaat
a. gaat het om collectieve belangen.
b. is de solidariteitsgedachte het fundament.
c. beide beweringen zijn juist.*
d. beide beweringen zijn onjuist.
De WRR onderscheidt vier belangrijke functies van de Nederlandse verzorgingsstaat, namelijk
a. bezuinigen, verzorgen, verheffen en verbinden.
b. verzekeren, sparen, verheffen en verbinden.
c. verzekeren, verzorgen, verheffen en verbinden.*
d. verzekeren, verzorgen, verheffen en nivelleren.
Naast een goed stelsel van sociale zekerheid wordt in het Scandinavische model veel nadruk gelegd op kinderopvang en onderwijsvoorzieningen.

Dit heeft tot gevolg dat:

a. de arbeidsparticipatie van vrouwen hoog is.*
b. de prijs voor arbeid relatief laag is.
c. beide beweringen zijn juist.
d. beide beweringen zijn onjuist.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.