Maatschappijleer/Maatschappijleer 5 vwo/Pluriforme samenleving III

Uit Wikibooks

Pluriforme samenleving III

Burgerschap
DISCUSSIE

 

Mag een rechtbank een moslima die als griffier of rechter wil werken, verbieden in de rechtszaal een hoofddoek te dragen?

 

Op basis van het principe van gelijke behandeling kun je zeggen:

"We hebben een uniform in de rechtszaal en dat iedereen er hetzelfde uitziet garandeert de onpartijdigheid en daarmee gelijke behandeling."

"Het toelaten van deze religieuze verschillen in de vorm van bijvoorbeeld een hoofddoek is juist een uiting van gelijke behandeling.
Welke vier dimensies van burgerschap onderscheiden we?
a. Compromis, consensus, consultatie en coöptatie.
b. Verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden.
c. Vermijding, conflict, aanvaarding en erkenning.
d. Vaardigheden, kennis, participatie en normen.
Van welke zoektocht is de historische canon het resultaat?
a. Welke rol heeft de taal in onze samenleving?
b. Hoe bevorder je de arbeidsparticipatie?
c. Wat moet je weten om een burger te kunnen zijn?
d. Wat betekent de norm van gelijke behandeling?
Welke rol kan de overheid hebben als het gaat om het streven naar gelijke behandeling?
a. Bevorderen van emancipatie.
b. Beperken van toegang tot de sociale zekerheid.
c. Een restrictief toelatingsbeleid.
d. Het heffen van belastingen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.