Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Maatschappijleer 5 vwo/Parlementaire democratie III

Uit Wikibooks

Parlementaire democratie III

Lokale en internationale politiek
CENTRAAL EN LOKAAL BESTUUR

"Decentraal wat kan, centraal wat moet."

  • Rijk
  • Provincie (12)
  • Waterschap (22)
  • Gemeente (388)
  • Burger


Wat houdt het subsidiariteitsbeginsel in? Noem twee voordelen hiervan.
INTERNATIONALE ORGANISATIES

organisatie

betekenis

oprichting / doel

lidstaten

EU

 

 

 

VN

 

 

 

NAVO

 

 

 
██ Eurozone

██ EU-lidstaten met verplichting de euro in te voeren

██ EU-lidstaten die een uitzonderingsbepaling hebben op het invoeren van de euro

██ Gebieden buiten de EU die de euro gebruiken krachtens een overeenkomst met de EU

██ Gebieden buiten de EU die de euro gebruiken zonder een overeenkomst met de EU

EUROSCEPSIS


Door de éénwording van Europa is veel bereikt na de Tweede Wereldoorlog. De EU heeft bijgedragen aan een lange periode van vrede en veiligheid. Maar er is ook kritiek.


Noem twee punten van kritiek. Geef bij beide een onderbouwde mening.Wat was het hoofddoel van het begin van de Europese samenwerking?
a. Economische welvaart.
b. Wereldvrede.
c. Het verspreiden van democratie.
d. Het voorkomen van een nieuwe oorlog.
De EU wordt wel ervaren als een ondoorzichtig geheel dat ver af staat van de burger. Waarin zie je dit het meest duidelijk terug?
a. De opkomst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is laag.
b. Niet alle EU lidstaten gebruiken de Euro.
c. Werknemers uit Oost-Europa komen naar West-Europa om te wonen en werken.
d. De vluchtelingenstroom zorgt voor onzekerheid binnen de EU.
Wat is GEEN primair doel van de VN?
a. De bevordering van de internationale vrede en veiligheid.
b. De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties.
c. De gemeenschappelijke verdediging van het grondgebied van de lidstaten.
d. Het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.