Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Lessenserie 3 (mavo)

Uit Wikibooks

Overzicht[bewerken]

Week 1: Werk[bewerken]

Hoofdstuk & inhoud Doelen Opdrachten
Waarom werken we?[bewerken]

☐ Werk of hobby?
☐ Behoeften
☐ Werken voor jezelf en voor anderen
☐ "Journalist of agent: ik ken beide kanten"

 • geef de definitie van werk
 • leg uit wat Maslow met zijn behoeftepiramide probeert te laten zien
Opdrachten: waarom werken we?[bewerken]

Opdrachten bij het hoofdstuk: Waarom werken we?

Een baan die bij je past[bewerken]

☐ Ben je je werk?
☐ Wat is voor jou een goede baan?
☐ Recht op werk
☐ "Dyslectische jongens ontwerpen robotarm"

 • noem drie redenen om voor een bepaalde studie of bepaald beroep te kiezen
 • leg uit wat we met 'recht op werk' bedoelen in relatie tot de grondwet
Opdrachten: een baan die bij je past[bewerken]

Opdrachten bij het hoofdstuk

Hoe kom je aan werk?[bewerken]

☐ Banenjacht
☐ Solliciteren
☐ "Je bent aangenomen"
☐ Wit en zwart
☐ Cao's
☐ "Mogen agenten staken?"

 • geef drie voorbeelden van afspraken die in een arbeidscontract staan
 • noem twee voordelen en nadelen van zwartwerken
 • leg aan de hand van voorbeelden uit wat een cao is
Oprdrachten: hoe kom je aan werk?[bewerken]

Opdrachten bij het hoofdstuk

Met werk kom je verder[bewerken]

☐ Klimmen op de ladder
☐ Wat bepaalt je maatschappelijke positie?
☐ Verschillende ladders
☐ Sociale ongelijkheid
☐ Sociale mobiliteit
☐ Van sportpresentator naar talkshowhost

 • noem drie factoren noemen die je positie op de maatschappelijke ladder bepalen
 • geef voorbeelden van sociale ongelijkheid, vroeger en nu
Opdrachten: met werk kom je verder[bewerken]

Opdrachten bij het hoofdstuk

Als het tegenzit ...[bewerken]

☐ Discriminatie
☐ Ruzie met je baas
☐ Ontslag
☐ Positieve discriminatie
☐ Vrouwen aan het werk
☐ Uit de kleren voor een hoger loon

 • benoem en beschrijf drie soorten discriminatie op de werkvloer
 • geef voorbeelden positieve discriminatie
Opdrachten: als het tegenzit ...[bewerken]

Opdrachten bij het hoofdstuk

De verzorgingsstaat[bewerken]

☐ De overheid helpt een handje
☐ Waar heb ik recht op?
☐ Verzorgingsstaat te duur?
☐ Wat is de ideale verzorgingsstaat?
☐ "Ik zorg voor mijn moeder"

 • noem twee voorbeelden van uitkeringen voor werknemers en voor iedereen
 • geef een toelichting bij maatregelen die de overheid neemt om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden
 • geef met voorbeelden aan waarom we bij bij de verzorgingsstaat zeggen: van wieg tot graf
Opdrachten: de verzorgingsstaat[bewerken]

Opdrachten bij het hoofdstuk

Week 2[bewerken]

Les Thema Hoofdstuk Inhoud Onderwerpen Doelen Opdrachten
5-8 Criminaliteit

1. Wat is criminaliteit?
2. Waarom worden mensen crimineel?
3. De wetenschap over criminaliteit
4. Opgepakt ... en dan?
5. Schuldig of onschuldig?
6. Hoe krijgen we de criminaliteit omlaag?

☐ Asociaal of ook strafbaar?
☐ Overtreding of misdrijf?
☐ Wanneer ben je crimineel?
☐ Afhankelijk van tijd en plaats
☐ Rechtsstaat
☐ Slapeloze nachten


☐ Risicofactoren
☐ Maatschappelijke omstandigheden
☐ Opvallende groepen
☐ Wat zeggen politiecijfers?
☐ Willem Holleeder in College Tour


☐ Wat is een theorie?
☐ De persoonlijkheidstheorie
☐ Bindingstheorie
☐ Aangeleerd-gedrag-theorie
☐ Etiketteringstheorie
☐ Gelegenheidstheorie
☐ Waarom ging Marion stelen?
☐ Is crimineel gedrag aangeboren, ja of nee?


☐ Je bent verdachte
☐ Wat mag de politie?
☐ Naar Halt
☐ Officier van justitie
☐ Veiligheid of vrijheid
☐ Schuldig, maar toch vrijgesproken


☐ Eerlijk proces
☐ De rechtszaak
☐ Wanneer ben je schuldig?
☐ "In de gevangenis heb je niets te willen"


☐ De beste aanpak
☐ Soorten straffen
☐ Waarom straffen we?
☐ Criminaliteit verminderen
☐ Preventie of regressie?
☐ "Wat bereik je nou met een boete?"

 • het verschil beschrijven tussen een overtreding en een misdrijf
 • uitleggen wat er bedoeld wordt met: criminaliteit is afhankelijk van tijd en plaats

 • drie risicofactoren noemen voor crimineel gedrag
 • drie maatschappelijke omstandigheden noemen die crimineel gedrag kunnen versterken

 • een definitie van het begrip 'theorie' geven
 • twee wetenschappelijke verklaringen voor criminaliteit benoemen en beschrijven

 • benoemen en beschrijven wat de officier van justitie kan besluiten t.a.v. een verdachte
 • beargumenteren of de rechten van burgers mogen wijken om voor meer veiligheid te zorgen

 • in grote lijnen de stappen in een rechtszaak beschrijven en toelichten
 • drie vragen stellen waarmee je kunt checken of iemand schuldig is

 • drie redenen noemen om te straffen
 • twee oplossingen geven met voorbeelden om criminaliteit te verminderen

Week 3[bewerken]

Les Thema Hoofdstuk Inhoud Onderwerpen Doelen Opdrachten
9-11 Relaties

1. De mens als sociaal wezen
2. In voor- en tegenspoed
3. Als de relatie stukloopt
4. Alleen of samen?

☐ Contact met anderen
☐ Functionele relaties
☐ Persoonlijke relaties
☐ Seksuele moraal
☐ Machtsverhoudingen
☐ "Bij vrouwen gaat het meer op gevoel"


☐ De mooiste dag
☐ Rechten en plichten
☐ Ceremonie
☐ Gemengde huwelijken
☐ Vrouwenemancipatie
☐ Wie doet wat?
☐ Homohuwelijk
☐ Wie gaat werken en wie zorgt voor de kinderen?


☐ Scheiden
☐ Afspraken bij echtscheiding
☐ Meer echtscheidingen
☐ "Mijn vader begin te huilen"


☐ Samenwonen
☐ Geen standaardgezin
☐ Woongemeenschap
☐ Alleenstaand
☐ Individualisering
☐ "Een kind verandert je leven"

Vrijheid in een relatie


-


Scheiden
Alimentatie en ouderlijk gezag


Geen standaardgezin
Individualisering

 • aan de hand van voorbeelden beschrijven wat het verschil is tussen functionele en persoonlijke relaties
 • factoren noemen die invloed hebben op de seksuele moraal
 • een voorbeeld noemen van een dubbele moraal

 • drie afspraken benoemen en beschrijven die van toepassing zijn op het huwelijk
 • beschrijven hoe de rolverdeling is veranderd door emancipatie

 • drie afspraken benoemen en beschrijven die van toepassing zijn op een echtscheiding
 • redenen aangeven waarom scheiden vroeger lastiger was, met name voor vrouwen

 • drie andere samenlevingsvormen noemen en beschrijven naast het standaard gezin
 • drie ontwikkelingen beschrijven die hebben bijgedragen aan individualisering

Het artikel (de wiki-opdracht)[bewerken]

De leerlingen hebben een onderwerp gekozen uit een selectie van maatschappijleer-begrippen. Zij schrijven aan de hand van een stappenplan een eigen rubriek over dit onderwerp en maken daarbij gebruik van andere wiki-artikelen en websites over dit onderwerp. Ook gebruiken zij hierbij het lesboek.

Het doel is een algemene indruk te geven van het gekozen onderwerp: een definitie en uitleg. Een aantal voorbeelden en/of situatiebeschrijvingen en een duidelijke bronvermelding. Dit doen de leerlingen door informatie op te zoeken, te selecteren/analyseren en te verwerken tot een goed lopende tekst in eigen woorden.

Ook wordt er aandacht besteed aan de opmaak/bladspiegel van de tekst en eventueel (zelf gemaakt) beeldmateriaal toegevoegd.

Lesdoelen[bewerken]

Relaties H1 - De mens als sociaal wezen
Contact met anderen
☆☆ Leg uit wanneer we spreken van een relatie
☆☆ Leg uit wat we bedoelen met bindingen als het over de samenleving gaat
☆☆☆ Verklaar het begrip sociale cohesie aan de hand van een voorbeeld
Functionele relaties
☆☆☆ Leg aan de hand van een voorbeeld uit wat we bedoelen met een functionele relatie
☆☆ Benoem welke twee zaken een grote rol spelen bij een functionele relatie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.