Maatschappijleer/Factsheet/Rechtsstaat

Uit Wikibooks
Onderwerp Naam
13. Rechtsstaat: regels, wetten en rechtvaardigheid
Hoe gaan we om met regels?
14. Rechtsstaat: ontstaan van de rechtsstaat
Monarchie, grondwet en volksvertegenwoordiging
15. Rechtsstaat: rechten en plichten
Voor burgers én de overheid.
16. Rechtsstaat: rechtsgebieden
Voor overheid en burgers
17. Rechtsstaat: de basis van de rechtsstaat
Veiligheid, gelijkheid en vrijheid
18. Rechtsstaat: de trias politica
Hoe is de macht verdeeld?
19. Rechtsstaat: grondrechten en grondwet
Klassiek en sociaal
20. Rechtsstaat: legaliteitsbeginsel
Hoe werkt de wet?
21. Rechtsstaat: veiligheid en vrijheid
Rechtshandhaving en rechtsbescherming
22. Rechtsstaat: misdrijven en overtredingen
Wat is criminaliteit
23. Rechtsstaat: na een misdrijf
Van politie tot rechter
24. Rechtsstaat: bevoegdheden politie
Met en zonder toestemming
26. Rechtsstaat: officier van justitie
Drie mogelijkheden
27. Rechtsstaat: wie wordt crimineel?
Criminologen en psychologen
28. Rechtsstaat: de rechtszaak
Hoe verloopt een rechtszaak?
29. Rechtsstaat: hoger beroep
Gerechtshof en Hoge Raad
30. Rechtsstaat: waarom straffen we?
Doelen van straffen
31. Rechtsstaat: straffen door de eeuwen heen
Wraak en resocialisatie
32. Rechtsstaat: soorten straffen
Welke straffen zijn er?
33. Rechtsstaat: Strafrechtelijke maatregelen
Andere straffen
34. Rechtsstaat: Strafrecht voor jongeren
12 t/m 17 jaar
35. Rechtsstaat: Wat is de beste straf?
Wat willen we bereiken?
36. Rechtsstaat:
37. Rechtsstaat:
38. Rechtsstaat:
Rechtsstaat:
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.