Naar inhoud springen

Kosmografie

Uit Wikibooks

Dit wikiboek is bedoeld als online-handboek voor het thema kosmografie in het Vlaamse aardrijkskunde-onderwijs. Meer bepaald volgt het de eindtermen voor de derde graad ASO (Algemeen vormend Secundair Onderwijs), TSO (Technisch Secundair Onderwijs) en KSO (Kunst Secundair Onderwijs).
Deze eindtermen zijn:

  • Eindterm  4: De leerlingen kunnen bewegingen in het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde aangeven.
  • Eindterm  5: De leerlingen kunnen met een toepassing uit het ruimteonderzoek, het maatschappelijk nut ervan illustreren.
  • Eindterm 19: De leerlingen kunnen het ontstaan en de structuur van het heelal samenhangend verwoorden aan de hand van een aantal astronomische begrippen.
  • Eindterm 31: De leerlingen zijn zich bewust van de plaats van de mens in het heelal.

Door zijn specifieke vorm ondersteunt een Wikibook ook de volgende eindterm.

  • Eindterm 16: De leerlingen kunnen aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op een eenvoudige manier verwerken, gebruik makend van beschikbare, hedendaagse informatiebronnen en -technieken.
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Kosmografie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.