Naar inhoud springen

Incubatie:Richtlijnen voor Wikijunior/Wat is Wikijunior

Uit Wikibooks

Vertaling "What is Wikijunior?"[bewerken]

Engelstalige Tekst Nederlandstalige Tekst
The aim of Wikijunior is to produce non-fiction books for children from birth to age twelve. These books could take the form of macropedias, textbooks or primers.

Wikijunior is a source of books for children written by an international community of volunteers. It is built on certain core values. Wikijunior is:

Het doel van Wikijunior is het schrijven van non-fictie boeken voor kinderen tot de leeftijd van twaalf jaar. Deze boeken kunnen geschreven zijn in de vorm van encyclopedieën, schoolboeken en basisboeken.

Wikijunior is een bron van boeken voor kinderen die geschreven zijn door een internationale gemeenschap van vrijwilligers. Het is gebaseerd op een aantal fundamentele principes. Wikijunior is:

  • kid friendly. Our books are written with children in mind. The subjects of our books are chosen because they are appealing to kids. These books are richly illustrated with photographs, diagrams, sketches, and original drawings.
  • collaborative. Wikijunior books do not have just one author, instead they are the product of many interested people working together.


  • Kindvriendelijk. Onze boeken zijn geschreven met als uitgangspunt dat het voor kinderen bedoeld is. Er wordt over onderwerpen geschreven waarvan wij denken dat kinderen zich erdoor aangesproken voelen. De boeken zijn vaak geïllustreerd met foto's, tekeningen, schetsen en andere leuke illustraties.
  • Samenwerking: De Wikijunior boeken zijn niet geschreven door slechts één auteur, maar zijn het resultaat van diverse geïnteresseerde mensen die met elkaar eraan samenwerkten.
  • fun. We write books that are easy to understand and age-appropriate. The writing style is light and friendly.
  • reliable. Books present factual information that is verifiable and avoid opinion, original research, and fiction.
  • open. The world is invited to join in and write, edit and rewrite each article and book to improve its content. Our books are distributed free of charge under the terms of the Gnu Free Documentation License.
  • plezier. We schrijven boeken die makkelijk te begrijpen zijn bij de genoemde leeftijd passen. De schrijfstijl is licht en vriendelijk.
  • betrouwbaar. De boeken bevatten feitelijke informatie die controleerbaar is en vermijden meningen, origineel onderzoek en fictie.
  • Open/vrij. Iedereen is welkom en wordt daartoe voor uitgenodigd om mee te helpen om in elk artikel en elk boek iets te schrijven, aan te passen en te herschrijven om de inhoud ervan te verbeteren. Onze boeken mogen - tenzij anders is aangegeven - gratis verspreid worden onder de voorwaarden van GFDL of CC-BY-SA, waarbij u zelf mag kiezen aan welke licentievoorwaarden u wilt voldoen.

If you discover a book or article that doesn't meet these standards, please be bold and fix it!

Development will happen online here at Wikibooks, and some of the finished books will go into print. In the future, a static online version of Wikijunior will be set up as a new project and "completed" versions will go there. However even the "completed" versions will be updated from time to time with changes posted to Wikibooks.

Als u een boek of een artikel ziet dat niet aan normen voldoet, laat u zich dan alstublieft niet weerhouden om uw 'stoute schoenen aan te trekken' en het te verbeteren.

Het ontwikkelen van boeken gebeurt hier online op Wikibooks. Van sommige voltooide boeken worden er A4-versies voor het afdrukken gemaakt. In de toekomst willen we een project opzetten waar alleen de online versies van "voltooide" Wikijunior boeken in een stabiele (= niet meer bewerkbare) versie te vinden zullen zijn. Maar zelfs wanneer deze Wikijunior boeken eigenlijk al "voltooid" zijn zullen ze van tijd tot tijd nog up-to-date worden gehouden met de suggesties die we krijgen op Wikibooks.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.