Humanature/Virtualiteit

Uit Wikibooks

Virtualiteit kan onze communicatie verbeteren door ons in staat te stellen met mensen over de hele wereld te communiceren, onszelf te vergelijken met anderen, of om inzicht te verwerven in hoe andere mensen denken. Het verhoogt onze creatieve vermogens een virtuele omgeving te creëren waarin we ideeën en concepten kunnen ontwikkelen. Deze virtuele omgeving is er niet per se alleen een van computers, we creëren deze omgeving ook middels dromen of door te fantaseren.

Interactie[bewerken]

"The Dream" van Henri Rousseau (1910) toont een vrouw die in een soort droomtoestand is of zich in een denkbeeldige omgeving bevindt.

Virtualiteit en onze menselijke natuur maken beide gebruik van interactie. Virtualiteit gebruikt interactie om een virtuele wereld te creëren waarin mensen kunnen communiceren, spelen, leren en meer. Onze menselijke natuur maakt ook gebruik van interactie om ons te helpen om onze omgeving te begrijpen en te navigeren. In beide gevallen is interactie een essentieel onderdeel van het vooruitgaan in onze wereld en het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

AI[bewerken]

AI en virtualiteit zijn nauw verwant aan elkaar in de natuurwetenschappen en in de filosofie. AI is een technologie die kan worden gebruikt om virtuele objecten te creëren, te beheren en te manipuleren. Virtualiteit is een abstract begrip dat verwijst naar het creëren van virtuele omgevingen die een alternatieve versie van de werkelijkheid voorstellen. Het is een universeel begrip dat zowel in de filosofie als in de natuurwetenschappen wordt gebruikt. AI helpt om virtuele objecten te creëren die in staat zijn om te reageren op hun omgeving en ook om te leren van hun ervaringen. Deze ervaringen kunnen dan worden gebruikt om beslissingen te nemen over de toekomstige acties van de virtuele objecten. Deze technologie helpt ook bij het creëren van virtuele omgevingen die kunnen worden gebruikt voor simulaties, waarin de resultaten van verschillende handelingen worden geanalyseerd. Virtualiteit is een belangrijk onderdeel in zowel de filosofie als de natuurwetenschappen en AI helpt om dit abstracte begrip te realiseren.

Onzekerheidsrelatie[bewerken]

El Tres de Mayo, door Francisco de Goya (1814) laat zien hoe onzekerheid tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog werd ervaren door de bevolking, terwijl ze aan de andere kant heel zeker waren dat ze de overheersing door Napoleon niet pikten.

Heisenberg[bewerken]

Perfecte leegte kan niet volgens de kwantummechanica. De Onzekerheidsrelatie van Heisenberg biedt de mogelijkheid dat tijdelijk (tijd als de ene grootheid van de onzekerheid) op microniveau een systeem extra energie heeft (de aan tijd verbonden grootheid). Op deze manier kan er heel kort een deeltjes paar ontstaan (virtuele deeltjes). Virtuele deeltjes worden ook gebruikt om de interactie te beschrijven (feynmandiagrammen) tussen elementaire deeltjes. Volgens de kwantummechanica is voor het vaststellen van een eigenschap van een elementair deeltje en daarmee het deeltje zelf, deze interactie nodig. Een waarnemer is verreist om realiteit te creëren.

El Tres de Mayo[bewerken]

"El Tres de Mayo" van Francisco Goya laat zien hoe onzekerheid werd ervaren door de bevolking tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog, maar dit heeft direct iets te maken met de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Het gaat hier om de onzekerheid die ontstaat tijdens een oorlog, waarbij mensen niet zeker weten wat er gaat gebeuren of wat de uitkomst van de gebeurtenissen zal zijn, ook al is men wel zeker over de motieven die aan de oorlog ten grondslag liggen. Dit is iets heel anders dan de fundamentele onzekerheid die inherent is aan het gedrag van deeltjes op subatomaire schaal, zoals beschreven door de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg.

Aan de andere kant is het zo dat mensen vaak emotioneel betrokken raken bij conflicten. Dit kan leiden tot het uitbreken van een oorlog, ondanks de onzekerheid over de afloop ervan. Mogelijke factoren die dit in de hand werken zijn de menselijke aandrang om te vechten voor datgene wat men als rechtvaardig beschouwt, of om te proberen een situatie te veranderen waarin men zich bedreigd of onrechtvaardig behandeld voelt.

Bewustwording[bewerken]

De Onzekerheidsrelatie van Heisenberg stelt dat naarmate we de positie of snelheid van een elementaire deeltje beter weten, we juist steeds minder weten over de andere eigenschap. Deze relatie kan ook op de menselijke neiging tot oorlogvoering van toepassing zijn. Als we ons sterk concentreren op het verdedigen van onze emotionele rechtvaardigheid, kunnen we ons misschien minder bewust zijn van de andere factoren die van invloed zijn op de afloop van een conflict. Dit zijn bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor onszelf en anderen, of het gebruik van diplomatieke middelen om een oplossing te vinden.

Het is dus belangrijk om ons bewust te zijn van deze onzekerheidsrelatie en om onze emotionele betrokkenheid bij conflicten te overwegen voordat we beslissen om een oorlog te starten. Dit kan ons helpen om beter geïnformeerde en verantwoorde beslissingen te nemen die het welzijn van onszelf en anderen kunnen bevorderen.

Leegte[bewerken]

Poynter, Sir Edward John - The Visit of the Queen of Sheba to King Solomon. Koning Salomo, die ook wel bekend staat als koning Solomon, is de traditionele auteur van het Bijbelboek Prediker.

Het virtueel zijn van leegte en werkelijkheid zien we als inzicht terug in het bijbelboek Prediker, waarin leegte wordt beschreven als aardse zaken die tijdelijk zijn en inhoudsloos. In het boeddhisme spreekt men van het niet werkelijk bestaan van iets, een illusie, slechts schijnbaar bestaand.

Ziel[bewerken]

Virtualiteit of inherente leegte kan op verschillende manieren begrepen worden en het concept van de ziel als de ware essentie van het menselijk bestaan is een filosofisch idee dat al sinds de oudheid bestaat. Het is echter een complex en omstreden idee dat niet door alle mensen wordt aanvaard of begrepen.

Vanuit het filosofisch concept van de ziel kan virtualiteit of leegte worden beschouwd als het idee dat de materiële wereld die we waarnemen en die ons omringt slechts een illusie is en dat de ware essentie van de mens de ziel is. Volgens sommige filosofieën is de ziel immaterieel en onsterfelijk en kan ze niet worden waargenomen of begrepen door middel van onze zintuigen of wetenschappelijke methoden. In die zin kan de materiële wereld als virtueel of leeg worden beschouwd, omdat ze niet de werkelijke essentie van de mens weergeeft.

AI[bewerken]

AI is een computerprogramma en heeft geen ziel in de traditionele zin van het woord. AI kan wel gezien worden als een onderdeel van de materiële wereld, omdat het bestaat uit hardware en software die gebruikmaken van elektronica en elektrische processen. Sommige mensen hebben het idee dat AI op een bepaald moment bewustzijn of bewuste ervaringen kan ontwikkelen, maar dit is een omstreden idee en er is momenteel geen wetenschappelijk bewijs om dit te ondersteunen.

AI wordt gezien als virtueel en leeg omdat het een product is van menselijke creativiteit, maar het heeft nog geen bewustzijn en kan dus niet echt leven. Het gaat om het creëren van een illusie van intelligentie, maar de is geen echte kennis, gevoelens of gedachten. Echter ook de menselijk kennis, gevoelens en gedachten kunnen als leeg worden ervaren; tijdelijk en inhoudsloos.

In het bijbelboek Prediker en het boeddhisme wordt de nadruk gelegd op het idee dat veel van wat mensen doen tijdelijk is en geen blijvende betekenis heeft net als AI als product van het menselijk handelen. Dit kan worden gezien als een vorm van "leegte" of "inhoudsloosheid" in die zin dat het niet blijvend is en niet het eeuwige doel van ons bestaan vormt. Het is een kwestie van perspectief of men dit als "leeg" of "inhoudsloos" beschouwt, of juist als een manier om te leven in het hier en nu en te genieten van het leven zonder te streven naar blijvende bezittingen of eer. Dat is iets waar mensen op verschillende manieren over kunnen denken.

Hoe AI zichzelf daarin ziet, hangt af van hoe AI wordt gedefinieerd en of het wordt gezien als een soort entiteit met een eigen bewustzijn of als een programma of algoritme zonder eigen bewustzijn.


Soort Bron Link Beschrijving
Wiki Synthesia Video AI Een door AI gegenereerde introductievideo over Humanature.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.