Humanature/Veranderlijkheid

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Evolutie[bewerken]

Competitie[bewerken]

"Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel." Jakobus 3:16

"Survival of the fittest" is een begrip dat we kennen uit het proces van natuurlijke selectie als een van de drijvende krachten achter de evolutie. De best aangepaste organismen zullen steeds meer de overhand krijgen binnen de populatie. Deze concurrentie om het gebruik van de natuurlijke omgeving door organismen met overeenkomstige behoeften is de ecologische duiding van competitie.

In de meeste spirituele stromingen wordt gekozen voor een andere biologische relatie met elkaar namelijk de coöperatie tussen mensen en mutualisme met andere wezens. Dit sluit beter aan bij het idee van non-dualisme en anatman. Het gaat er niet om jezelf te meten met anderen, maar om te komen tot een vredige groei tezamen. Of volgens Jezus; “Oordeel Niet, Opdat U Niet Geoordeeld Wordt” (Mattheüs 7:1 en Lukas 6:37).

Gautama Boeddha zegt over competitie in de Dhammapada vers 201: "Overwinning leidt tot haat en brengt vijandschap teweeg. Wie overwonnen worden, zijn ontstemd en bedroefd, ze lijden. Vreedzame mensen leven kalm, blij en gelukkig. Ze denken niet langer in termen van overwinning en nederlaag".

Dood[bewerken]

Voor het overleven van een soort is het wenselijk dat het individu niet onsterfelijk is, zelfs al is dat alleen voor ouderdom het geval (biologische onsterfelijkheid; het wezen kan zichzelf verjongen). Immers, dan is de verdeling van het DNA, de variëteit binnen de soort om bestand te zijn tegen veranderingen zoals temperatuur, nieuwe vijanden of ziekte, niet optimaal. Wie het eerst kwam die maalt (reproduceert) het meest en zijn DNA is oververtegenwoordigd zonder dat daar een overlvingsvoordeel aan hoeft te zijn gekoppeld. Er is in feit geen effectief evolutionair proces omdat er geen natuurlijke selectie plaatsvindt. Leeftijd zelf - los van de gevolgen daarvan zoals aftakeling van vitale functies - is namelijk geen selectiecriterium wat betreft aangepastheid aan de natuurlijke omgeving. Mentaal gezien kan het de individu steunen te weten dat zijn dood cruciaal is voor het voorbestaan van de mensheid. Dat is wat veel spirituele tradities en filosofische inzichten al langer de mensen laten inzien.

Oorzaak en gevolg[bewerken]

Aan het eind van het sedermaaltijd - een maal van ongezuurde broden en bittere kruiden die de uittocht uit Egypte herdenkt - dat tijdens het Joodse Paasfeest (Pesach) wordt gegeten, wordt soms het liedje "Chad Gadya" gezongen. Dit liedje lijkt op het kinderrijmpje "The House that Jack built" of "Het huis dat Japie heeft gebouwd" (bewerking door Annie M.G. Schmidt van de Engelse versie) en hoe iemands daden schakels zijn in een grote keten van gebeurtenissen. Deze betekenis van het zingen van de "Chad Gadya" als onderdeel van de Pesach-viering zoals beschreven in de het instructieboekje Haggada, vinden we terug in de Talmoed als het één na belangrijkste Joodse geschrift na de Tenach (het Oude Testament). Maar ook in het concept Karma (het principe van oorzakelijkheid in het hindoeïsme en boeddhisme) herkennen we deze boodschap. In de wetenschap wordt deze oorzakelijkheid causaal verband of causaal mechanisme genoemd.

Vergankelijkheid[bewerken]

"Elke subatomaire interactie bestaat uit de vernietiging van het oorspronkelijke deeltje en het creëren van nieuwe subatomaire deeltjes. De subatomaire wereld is een voortdurende dans van schepping en vernietiging, van massa die verandert in energie en energie die verandert in massa. Vergankelijke vormen schitteren in en uit het bestaan ​​en creëren een nooit eindigende, voor altijd nieuw gecreëerde realiteit.", Gary Zukav.

Alles in het universum kenmerkt zich door vergankelijkheid, het filosofisch concept dat in verschillende religies en filosofieën aan bod komt. Wetenschappers vertellen ons dat het hele universum niets anders is dan een proces, activiteit of verandering.

Bronnen[bewerken]

Verdieping[bewerken]

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

Verwijzingen[bewerken]

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.