Naar inhoud springen

Humanature/Tweeledigheid

Uit Wikibooks

Tweeledigheid is een concept dat verwijst naar de dualiteit van onze menselijke natuur. Het is een manier om te verwijzen naar onze vermogen om tegelijkertijd de lichtere en donkere kanten van onszelf te verkennen als wel een manier om te verwijzen naar de dualiteit van onze fysieke en emotionele ervaringen. Er bestaat een "strijd" tussen verlangens en verplichtingen, tussen wat goed is en wat slecht en tussen wat wel en niet nuttig is. Tweeledigheid is een fundamenteel onderdeel van de menselijke natuur, dat ons helpt om een evenwichtig en gezond leven te leiden.

Binair[bewerken]

Hoewel we de wereld als een continuüm ervaren met een grote variëteit, is die ervaring eigenlijk gestoeld op het wel of niet afvuren van individuele zenuwcellen. De wereld zoals wij die ervaren is – net als in de film The Matrix wordt uitgebeeld – opgebouwd uit nullen en enen, ja en nee, wel of niet, aan of uit. Of, in termen van golven (de energiepatronen die de wereld vormgeven), uit toppen en dalen. Daarbij is het eveneens belangrijk je te realiseren dat het gaat om die afwisseling, het patroon daarin, om te komen tot een bepaalde vorm. Als er geen nul zou zijn, dan zou er geen mogelijkheid zijn de wereld te "programmeren". Net als bij een muziekstuk, zijn de stiltes net zo belangrijk als de momenten waarop er geluid is. Geluid is immers een golf, waarvan we de toon kunnen vaststellen door de afwisseling tussen toppen en de dalen (de frequentie). Iemand die toondoof is, heeft hier moeite mee.

Yin en Yang[bewerken]

"De Aanbidding van de Wijzen" (1459), door Giovanni Bellini is opgedeeld in twee helften, met aan de ene kant de donkere Wijzen en aan de andere kant het lichtere Christuskind.

Het inzicht dat alle aspecten van het leven en het universum bestaan uit tegenstellingen die zonder elkaar geen betekenis hebben, niets kunnen vormen, zien we terug in het Chinese Yin en yang-begrip.

Quantumsuperpositie[bewerken]

Een voorbeeld uit de kwantummechanica dat misschien kan worden gezien als een illustratie van het begrip yin en yang is het fenomeen van kwantumsuperpositie, waarbij een kwantumdeeltje twee tegengestelde toestanden tegelijk kan hebben, zoals bijvoorbeeld spin omhoog en spin omlaag. Dit kan worden geïllustreerd met behulp van het beroemde voorbeeld van Schrödinger's kat, waarbij een kat zowel levend als dood kan zijn totdat we de toestand van de kat meten.

Deeltjes[bewerken]

Een van de bekendste voorbeelden van tweeledigheid in de natuurwetenschappen van het begrip tweeledigheid is die van licht en van elementaire deeltjes in het algemeen. Licht bijvoorbeeld kan volgens natuurkundigen tegelijkertijd worden beschouwd als een golf en als een deeltje, afhankelijk van hoe we het observeren. Dit is het fenomeen van de waarnemingsrelativiteit van licht. Het betekent dat licht zich op verschillende manieren kan gedragen, afhankelijk van hoe we het meten.

Dialectiek[bewerken]

In de filosofie wordt het concept van tweeledigheid ook vaak geassocieerd met het begrip dialectiek, dat staat voor het proces waarbij twee tegengestelde ideeën of principes samenwerken om een nieuw begrip te vormen. In de filosofie van Hegel wordt de dialectiek bijvoorbeeld gezien als een proces waarbij twee tegengestelde ideeën samenkomen om een nieuw, hoger begrip te vormen. Dit proces wordt vaak gezien als een vorm van tweeledigheid, aangezien het twee tegengestelde ideeën verenigt om een nieuwe waarheid te vormen.

Evolutionaire adaptatie[bewerken]

Een voorbeeld uit de natuur dat misschien kan worden gezien als een illustratie van het begrip dialectiek is het proces van evolutionaire adaptatie. Evolutionaire adaptatie is het proces waarbij organismen zich aanpassen aan hun omgeving en nieuwe eigenschappen ontwikkelen om te overleven en zich voort te planten. Dit proces vindt plaats door middel van natuurlijke selectie, waarbij bepaalde organismen die beter zijn aangepast aan hun omgeving overleven en zich voortplanten, terwijl andere organismen uitsterven.

Hier zijn er dus twee tegengestelde ideeën of principes samengebracht om een nieuw begrip te vormen. In dit geval zijn de twee tegengestelde ideeën de behoefte van organismen om te overleven en zich voort te planten, en de natuurlijke omgeving waarbinnen zij leven. Door de interactie tussen deze twee tegengestelde krachten komen nieuwe eigenschappen tot stand, die het organisme helpen om zich aan te passen aan de omgeving en te overleven.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.