Naar inhoud springen

Gebruiker:Virtlink/IICC

Uit Wikibooks

Het is nu, behalve met de half gedefinieerde WSBN niet mogelijk om wikibooks boeken goed te classificeren en identificeren. Daarom heb ik een code bedacht die voldoet aan de volgende eisen:

 • Vaste lengte.
 • Bij sortering op alfabet automatisch gesorteerd op onderwerp, dan op boek, dan op taal.
 • Dus als er van een boek meerdere talen beschikbaar zijn, staan ze bij elkaar gesorteerd.
 • Geen ambiguïteit: twee codes die hetzelfde boek aanduiden (zoals bij UDC).
 • Voldoende ruimte voor toekomstige uitbreiding.
 • Goede definitie van de (hoofd)categorieën.
 • Kan behalve voor classificatie ook voor identificatie gebruikt worden.
 • Niet hoofdlettergevoelig.
 • Geen verwarrende letter/cijfer combinaties (zoals 0 en O).
 • Geen interpunctietekens vereist (maar wel mogelijk).
 • Geschikt voor in URLs, RDF metadata, etc...
 • Geschikt voor allerlei talen.
 • Niet hoofdlettergevoelige codering van talen (ISO639-3) in plaats van landen.
 • De letters hebben soms een losse relatie met een omschrijvend Engels woord voor die categorie.
 • Gerelateerde onderwerpen staan bij elkaar in de hoofd- en subcategorieën.

Nog op te lossen:

 • Boeknummer is een onderwerpnummer. Verschillende boeken over hetzelfde onderwerp kunnen nu niet onderscheiden worden.
 • Misschien op splitsen in een classificerend en een identificerend deel? Taal, variant en type zijn identificerend, categorieën zijn classificerend en kunnen ook identificerend dienen.
 • Subcategorie misschien 4 cijfers?
 • Categorie geschiedenis onder de andere onderwerpen schikken? (Geschiedenis van X)
 • IICC gaat over wikiboeken. Er is geen manier om onderscheid te maken tussen wikiboeken, wikipediartikelen, wiktionaryentries, enz., hoewel de achterliggende gedachte is dat straks alle informatie over één onderwerp op één plek in de catalogus gevonden kan worden, door gebruik van de IICC (ongeacht de taal of het type).

De International Identification and Classification Code is als volgt:

H-SSS-########-TTT
Symbool Waarde Beschrijving
H 1 * (A-H,J-N,P-V,X,Z) Hoofdcategorie. Waarde ‘Z’: onbepaald.
S 3 * (0-9) Subcategorie. Waarde ‘000’: onbepaald.
# 8 * (0-9) Index in de categorie. Waarde ‘00000000’: onbepaald.
T 3 * (A-Z) Taal, optioneel. Drie letter ISO 639-3 code. Waarde ‘UND’: onbepaald.
Voorbeelden
Voor voorbeelden, zie de boekenlijst.


Categorieën[bewerken]

De volgende categorieën zijn gedefinieerd: Kies de meest specifieke categorie.

H.SSS Betreft About Omschrijving
A.001 Cultuur Culture Mens en cultuur.
.002 Humanities
.003 Popular culture
.004 Traditions
.005 Museums
B.001 Biografieën Biographies Personen en persoonlijk.
.002 Persoon Person
.101 Royalty
.102 Nobility
.103 Heraldry
.104 Celebrities
C.001 Beschavingen Civilizations Beschaving, oorlog en vrede, sociale wetenschappen.
.002 Gemeenschap Society
.003 Agricultuur Agriculture
.004 Sociale wetenschappen Social sciences
.101 Government
.102 Politiek Politics
.103 Wet Law
.201 Oorlogsvoering Warfare
.202 Military science
.203 Misdaad Crime
.204 Terrorisme Terrorism
.301 Economie Economics
.302 Financieel Finance
.303 Marketing Marketing
D.101 Onderscheidingen Awards Vlaggen, symbolen, onderscheidingen, signalen, alfabet
.102 Decoraties Decorations
.201 Vlaggenkunde Vexillology
.202 Vlaggen Vlaggen
.301 Symbolen Symbols
.302 Alfabetten Alphabets
E.001 Kunst Art Kunst en expressie.
.101 Literatuur Literature
.102 Lectuur Lecture
.103 Poetry
.104 Humor Humor
.201 Opera Opera
.202 Dans Dance
.203 Theater Theatre
.300 Crafts
.301 Tekenen Drawing
.302 Schilderen Painting
.303 Fotografie Photography
.304 Sculptuur Sculpture
.305 Strips Comics
F.001 Nutrition Voedsel, koken, voeding.
.002 Voedsel Food and drink
.101 Keukens Quisine
.102 Koken Cooking
.201 Dieet Dietetics
G.001 Groep Group Groepen mensen, organizaties, bedrijven, instellingen, scholen.
.101 Organisatie Organization
.201 Bedrijven Business
H.001 Gebeurtenissen Events Geschiedenis en gebeurtenissen.
.101 Geschiedenis History
.102 Mythologie Mythology
.201 Parties
.202 Festivals
J.101 Gegevens Data Computers, informatie technologie. Machines en electronica.
.102 Information technology
.103 Information science
.201 Computers Computing
.202 Computerarchitectuur Computerarchitecture
.203 Besturingssystemen Operating systems
.204 Programmeertalen Programming languages
.205 Applicaties Programs
.301 Automation
.401 Electronics
.402 Electrotechniek Electrical engineering
.501 Robotica Robotics
K.101 Astronomie Astronomy Studies van klassificaties.
.102 Meteorology
.201 Mineralogie Mineralogy
.301 Geografie Geography
.302 Cartography
.401 Archeologie Archaeology
.501 Epidemiology
L.101 Talen Languages Taal, leren en gerelateerd, maar niet literatuur.
.102 Linguistics
.201 Educatie Education
.202 Lesboek
M.001 Wiskunde Mathematics Wiskunde en logica
.002 Kansberekening Propoability theory
.003 Calculus
.101 Numbers
.102 Measurement
.201 Logic
.301 Proofs
.302 Theorems
N.001 Gezondheid Health Gezondheid, lichaam, medisch, mensen, planten en dieren, natuur.
.002 Hygiëne Healthcare
.003 Eerste hulp First aid
.004 Diseases
.101 Medicine
.102 Optometry
.103 Pharmacy
.104 Dentistry
.201 Biologie Biology
.301 Huisdieren Pets
P.101 Natuurkunde Physics Werking van dingen.
.201 Scheikunde Chemistry
.301 Geophysics
.302 Geologie Geology
Q.001 Energie Energy Aarde, buiten de aarde, milieu.
.101 Ruimte Space
.102 Space exploration
.201 Ruimtevaart Spaceflight
R.101 Filosofie Philosophy Geloven, geest, mentale gezondheid.
.201 Psychologie Psychology
.202 Parapsychology
.203 Psychotherapy
.204 Mental health
.205 Metaphysics
.300 Religie Religion
.310 Scientology
.400 Ideologie Ideology
S.001 Sport Sport Activiteiten en vermaak.
.002 Exercise
.003 Watersport Watersports
.101 Reizen Travel
.102 Recreatie Recreation
.201 Vermaak Entertainment
.202 Spellen en puzzels Games and puzzles
.203 Videospellen Video gaming
.301 Hobby’s Hobbies
.302 Fietsen Cycling
.303 Tuinieren Gardening
T.001 Technologie Technology Bouwen, ontwerpen, manipuleren.
.002 Engineering
.003 Ontwerp Design
.101 Bouwkunde
.102 Mechanica Mechanics
.201 Civiele techniek Civil engineering
.301 Architectuur
.401 Gebouwen Buildings
.501 Manufacturing
.502 Biotechnology
.503 Chemical engineering
U.001 Plaatsen en locaties Places Plaatsen en verplaatsingen.
.101 Toerisme Tourism
.201 Kaarten Maps
.202 Steden Cities
.203 Landen Countries
.204 Bergen en meren Mountains and lakes
.205 Continenten Continents
.300 Transport Transport
.301 Luchtvaart Aviation
V.001 Media Media Media en gerelateerd.
.002 Massamedia Mass media
.003 Multimedia Multimedia
.100 Publicaties Publications
.101 Kranten Newspapers
.200 Communicatie Communication
.201 Internet Internet
.202 Websites Websites
.301 Televisie Television
.302 Radio Radio
.401 Film Film
.402 Muziek Music
X.001 Lijsten Lists Naslagwerken
.101 (Woorden)boeken Dictionaries
.102 Encyclopedia’s Encyclopedias
.103 Almanacs
.104 Atlassen Atlases
.201 Glossaries
.202 Reference works
.301 Trivia books
.401 Statistieken Statistics
Z.000 Overig Miscellaneous
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.