Naar inhoud springen

Farmacologie/Medicatie bij vaatlijden

Uit Wikibooks

Farmacotherapie | Geneesmiddelen m.b.t. cardio-vasculair stelselInleiding

[bewerken]
  • Anatomie van het hart en bloedvaten
  • Werking van het hart en bloedvaten
  • Pathologie van het hart en bloedvaten (vaatlijden)

Medicatie bij centraal vaatlijden

[bewerken]

Zie ook bij medicatie bij angor pectoris en medicatie bij myocardinfarct.

Medicatie bij cerebraal vaatlijden

[bewerken]

Bij cerebrale stoornissen dient men een onderscheid te maken tussen functionele stoornissen te wijten aan een vasculaire insufficiëntie en deze te wijten aan cel-involutie (zoals bij de ziekte van Alzheimer).
De vraag rijst of louter het stimuleren van de doorbloeding voldoende is voor het functioneel herstel of het afremmen van de aftakeling van hersenfuncties. Ter secundaire preventie van een TIA of ischemisch cerebrovasculair accident dient het anti-aggregantia acetylsalicylzuur toegediend te worden, ten einde verdere trombo-embolische verwikkelingen te voorkomen. Eén studie wijst uit dat de secundaire preventie van een cerebrovasculair accident verbetert wanneer bovendien ook dipyridamol genomen wordt.
Specifiek ter behandeling van subarachnoidale bloedingen bij mannen is tirilazad doeltreffend.

Medicatie bij perifeer vaatlijden

[bewerken]

Arterieel vaatlijden

[bewerken]

Bij arterieel vaatlijden, zoals claudicatio en trofische letsels,
Medicatie betreffende vaatlijden, is niet alleen gericht op vasodilatie. Doch de werkingsmechanismen als ook de doeltreffendheid van deze geneesmiddelen, zijn nog onvoldoende aangetoond.
Naast vasodilatoren zijn ook anti-aggregantia zoals acetylsalicylzuur aangewezen voor behandeling.

Veneus vaatlijden

[bewerken]

Van o.a. citroflavonoïden verwacht men dat ze tonus van venen en/of microcirculatie beïnvloeden. Men hoopt hiermee de symptomen van veneus vaatlijden, zoals oedeem en subjectieve last, te kunnen verbeteren.
Om een trombo-embolie te vermijden wordt bij gecompromiteerde patiënten, zijnde deze met antecedenten van vaatlijden of bij verhoogd risico op vaatlijden, preventief acetylsalicylzuur toegediend.
Voor het scleroseren van varices en hemorroïden kan polidocanol gebruikt worden.

Medicatie na vaatheelkunde

[bewerken]

Wanneer een patiënt een vaatheelkundige ingreep heeft ondergaan, is het van belang zijn cardio-vasculair systeem zo weinig mogelijk te compromiteren. Daarom zullen anti-aggregantia preventief gebruikt worden. Acetylsalicylzuur is aangewezen na een angioplastie en revascularisatiechirurgie. Ticlopidine is geïndiceerd bij coronaire enten, endoprothesen, perifere angioplastie en bij bepaalde vormen van hemodialyse.

Voorzorgen
Triclopidine kan agranulocytose en andere ernstige hematologische verwikkelingen tot gevolg hebben. Daarvoor dient het bloedbeeld nauwgezet opgevolgd te worden.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.