Datacommunicatie in informatica/Netwerktopologie

Uit Wikibooks

Topologieën[bewerken]

Een topologie is de manier waarop het netwerk bekeken wordt. Men kan dit onderverdelen in twee categorieën: fysiek en logisch

Fysieke structuur omvat: de bekabeling, de structuur van het netwerk. Logische structuur omvat: werking, functioneren van het netwerk.

A. Fysieke topologieën[bewerken]

Bustopologie[bewerken]

Ringtopologie[bewerken]


Stertopologie[bewerken]

Een afleiding hiervan is de hiërarchische stertopologie en de boomstructuur.


Hierachische - Stertopologie[bewerken]


Tree -Hierachische -topologie[bewerken]

thumb‎

Mesh - topologie[bewerken]

Willekeurig verbinden van punten, wanneer alle pc's met elkaar verbonden zijn spreekt men van een full-mesh-topologie


Lijn topologie[bewerken]


B. Logische topologiën[bewerken]

Bustopologie[bewerken]

Werking volgens busstructuur: één computer zendt en maakt gebruik van het medium. Elke host ontvangt en verwerkt of verwerpt de informatie.

Ringtopologie[bewerken]

PC kan gegevens lezen en schrijven naar het netwerk wanneer hij een token ontvangt. Het token heeft twee toestanden: - busy: het token is bezet, er volgt een datastroom - free: het token is vrij, klaar om gegevens te verzenden De ontvangende pc neemt een kopie van de datastroom, de source bepaalt de toestand van het token.

Mogelijke problemen - Elke pc moet aanstaan ! Onderbrekingen zijn niet toegelaten.

- Token verdwenen? -> token master controleert de circulatie van het token, wanneer hij een time-out vaststelt maakt hij een nieuwe token aan.

- Tweede token op de ringstructuur. ->Token master grijpt in en verwijdert het nieuwste token.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.