Datacommunicatie in informatica/Bridging

Uit Wikibooks

Inleiding[bewerken]

Bridges en Switches zijn data communicatie apparaten die hoofdzakelijk werken op de 2de laag van het OSI referentie model. Er wordt dan ook veelal naar gerefereerd als zijnde 'Datalink Layer Devices'.
Bij de introductie van bridges (begin jaren '80), connecteerden en activeerden bridges 'packet forwarding' tussen homogene netwerken. Recentelijk is bridging tussen verschillende netwerken ook gedefinieerd en gestandardiseerd.

Bridging & Switching[bewerken]

Verschillende soorten bridging hebben hun belangrijkheid bewezen als 'internetworking devices':

  • Transparant bridging:
Vinden we vooral terug in ethernet omgevingen.
  • Source-Route bridging:
Komt hoofdzakelijk voor in Token Ring netwerken.
  • Translation bridging:
Voorziet in vertaling tussen formaten en transport principes van verschillende media types (voornamelijk Ethernet en Token Ring)
  • Source-Route transparant bridging:
Combineert de algoritmes van transparant bridging en source-route bridging om communicatie in gecombineerde ethernet/Token ring netwerken mogelijk te maken.

Heden ten dage heeft switching technologie zich opgedrongen als de geëvolueerde erfgenaam van bridging-based internetworking oplossingen. Betere performantie, hogere poort densiteit, lagere kost per poort en grotere flexibiliteit hebben bijgedragen tot het vervangen van bridges en als toevoeging aan routing technologie.

Types Bridges[bewerken]

Bridges kunnen gecatalogeerd worden in 2 groepen; local en remote.

  • Local bridges voorzien een directe connectie tussen verschillende LAN segmenten in eenzelfde gebied.
  • Remote bridges connecteren verschillende LAN segmenten in verschillende gebieden, meestal over telecommunicatie lijnen.

Types Switches[bewerken]

In vergelijking met bridges, gaan switches ook 'forward & flood' toepassen op basis van het MAC adres, op al het verkeer. Elk netwerk device zal wat vertraging (latency) veroorzaken. Om deze vertragingen te verminderen kunnen switches 2 'forwarding technieken' toepassen, nl. Store-and-forward switching en Cut-through Switching.

  • Store-and-forward switching:
Een volledig frame dient te zijn ontvangen alvorens het wordt doorgestuurd. Dit heeft tot gevolg dat de latency gerelateerd is aan de frame size
>> Hoe groter de frame size, hoe groter de vertraging door de switch.
Een voordeel hiervan is dat frames kunnen geëvalueerd worden op fouten, waardoor foutieve frames niet worden doorgestuurd.
  • Cut-through switching:
Met deze forwarding techniek kan de switch het frame reeds beginnen doorsturen vanaf het ogenblik dat er genoeg informatie beschikbaar is om het frame door te sturen. Hierdoor wordt de latency verminderd.
Met deze techniek kunnen frames die fouten bevatten wel worden doorgestuurd.


Er bestaan verschillende types switches, waaronder ATM switches, LAN switches en verschillende types van WAN switches.

ATM Switches[bewerken]

Asynchronous Transfer Mode (ATM) switches voorzien high-speed switching en geschaalde bandbreedte binnen de workgroup, de enterprise network backbone en de wide area. ATM switches supporteren voice, video en data applicaties en zijn ontwikkeld om 'cellen' (fixed-size informatie units) te switchen, welke gebruikt worden in ATM communicaties.

LAN switches[bewerken]

LAN switches worden gebruikt om meerdere LAN segmenten met elkaar te verbinden. LAN switching voorziet in specifiek, collision-free verkeer tussen netwerk componenten, met ondersteuning van meerdere gelijktijdige conversaties. LAN switches zijn ontwikkeld om data frames tegen hoge snelheid te switchen.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.