Chemie Centraal/Tabel van constanten

Uit Wikibooks

Handige constanten[bewerken]

Constante Waarde Eenheid
Getal van Avogadro NA = 6,022 14 × 1023 mol-1
Constante van Faraday F = 96 485,33 C mol-1
Atomaire massa-eenheid 1 ame = 1 u = 1,660 538 × 10-27 kg
Gasconstante R = 8,314 4 J mol-1 K-1
Elektronvolt 1 eV = 1,602 176 × 10-19 J
Constante van Plank h = 6,626 06 × 10-34 J s
Lichtsnelheid in vacuum c = 299 792 458 m s-1
Bohr straal a0 = 0,529 177 21 × 10-10 m
Constante van Boltzmann k = 1,380 65 × 10-23 J K-1
Lading van een proton e = 1,602 176 × 10-19 C
Massa van een proton mp = 1,007 276 466 u
Massa van een neutron mn = 1,008 664 915 u
Massa van een elektron me = 9,109 38 × 10-31 kg
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.