Naar inhoud springen

Basiskennis chemie 2/Kernbetrekkingen

Uit Wikibooks


Kernbetrekkingen voor rekenen in het Laboratorium[bewerken]

Basisgrootheid In woorden Formule Symbolen
Molaire massa M = molaire massa in g.mol-1
m = massa in gram
n = aantal deeltjes in mol
Concentratie c = concentratoe in mol.L-1
n = aantal deeltjes in mol
V = volume in liter
Extinctie Extinctie = extinctiecoëfficient *
concentratie * weglengte
E = Extinctie (dimensieloos)
= extinctiecoëfficient
in L.mol-1.cm-1
c = concentratie in mol.L-1
l = weglengte in cm
Algemene gaswet druk * Volume =
aantal mol * gasconstante * temperatuur
p = druk in Pascal
V = volume in m3
n = aantal deeltjes in mol
R = gasconstante
T = temperatuur in Kelvin
pH pH is de negatieve logaritme van [H+] [H+] = concentratie H+ in mol.L-1
pOH pOH is de negatieve logaritme van [OH-] [OH-] = concentratie OH- in mol.L-1
Waterevenwicht De som van pH en pOH is 14 pH zie elders in deze lijst
pOH zie elders in deze lijst
[H+] Bufferformule:
De [H+] is gelijk aan Kz maal de zuurconcentratie en gedeeld daar de base-concentratie
[H+] = concentratie H+ in mol.L-1
[HZ] = concentratie HZ in mol.L-1
[Z-] = concentratie Z- in mol.L-1
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.