Basiskennis chemie/Organische chemie/Alkanolen opgaven

Uit WikibooksVoor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Alkanolen, structuur naar naam

Wat is de systematische naam van het alkanol, waarvan je hieronder de structuurformule ziet?
1.
propaan-2-ol (Isopropanol)
2.
6.
3-Broombutaan-2-ol
9.
2,3-Dimethylcyclopropaan-1-ol

Alkanolen, naam naar structuur

Teken de structuur van de alkanolen waarvan je hieronder de systematische namen ziet:
10.
Propaan-1-ol
11.
Cyclobutanol
12.
2-Methylpentaan-2,4-diol
13.
2,2,4-Trimethylpentaan-1,3-diol
De hydroxylgroepen bepalen de uitgang, dus ook de hoofdketen.
14.
2-butyl-2-ethylpropaan-1,3-diol
De hydroxylgroepen bepalen de uitgang, dus ook de hoofdketen.
15.
Cyclohexaan-1,4-diol
16.
1-Fenylpropaan-1,3-diol
17.
Hexaan-1,2,6-triol
18.
Ethanol
19.
2-Methylpropaan-1-ol
20.
2,2-Dimethylpropaan-1-ol
21.
Pent-4-yn-1-ol


Alkanolen, reacties

22.
Hoe luidt de reactievergelijking van de verbranding van butaan-1-ol?
23.
Geef de reactievergelijking voor de reactie van octaan-3-ol met zuurstof.
24.
Wat is de reactievergelijking van pentaan-3-ol met zuurstof?
of
25.
Wat is de reactievergelijking voor de volledige verbranding van propaan-1,2,3-triol?
26.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van butaan-2-ol? Geef de structuurformule van de gevormde stof. (docent)De ketonen zijn nog niet aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
27.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van hexaan-1-ol? Geef de structuurformule van de gevormde stof. (docent)De carbonzuren zijn nog niet aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
28.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van 2-methylbutaan-2-ol? Geef zowel naam als structuurformule
2-Methylbutaan-2-ol is een tertiair alkanol. Het koolstof-atoom met de hydroxylgroep is aan drie andere koolstof-atomen gebonden. De verbinding kan dus niet partieel geoxideerd worden.
29.
Welk product ontstaat bij de partiële oxidatie van butaan-1,3-diol? Geef de structuurformule.(docent)De carbonzuren noch de ketonen zijn al aan de orde geweest, dus kun je ook niet naar een naam vragen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.