Basiskennis chemie/Classificatie van stoffen/Samenvatting

Uit Wikibooks


Samenvatting[bewerken]

Anorganische stof[bewerken]

Een niet-organische stof

Atoom[bewerken]

Het kleinste deeltje van een element met de eigenschappen van het element.

Atoomkern[bewerken]

Positief geladen deel van een atoom waar (bijna) alle massa zich bevindt. De elektrische lading van de atoomkern is een heel aantal malen die van een elektron, maar dan positief.

Chemisch symbool[bewerken]

Combinatie van één of twee letters waarmee een element internationaal wordt aangegeven.

Chemische eigenschap[bewerken]

Eigenschap die weergeeft hoe een stof met andere stoffen reageert.

Component[bewerken]

Zuivere stof als samenstellend deel van een mengsel.

Edelgas[bewerken]

Element waarvan de atomen in hun buitenste elektronenschil 8 (of in het geval van helium: 2) elektronen hebben.

Edelgasconfiguratie[bewerken]

De buitenste elektronenschil komt overeen met die van een edelgas

Elektron[bewerken]

Negatief geladen, vrijwel massaloos deeltje. Draait op relatief grote afstand om de atoomkern. De verdeling ervan over de elektronenschillen bepaald de chemische eigenschappen van het element.

Elektronenschil[bewerken]

Ruimte rond een atoomkern waarin elektronen zich kunnen bewegen.

Element[bewerken]

Niet ontleedbare zuivere stof.

Extensieve eigenschap[bewerken]

#Stofeigenschap"Stofeigenschap die afhankelijk is van de hoeveelheid van de stof.

Fysische eigenschap[bewerken]

Andere stofeigenschap dan die welke bepalend zijn voor de reacties van de stof met andere stoffen.

Intensieve eigenschap[bewerken]

#Stofeigenschap"Stofeigenschap die niet afhankelijk is van de hoeveelheid van de stof.

Ion[bewerken]

Atoom waarvan de positieve lading in de kern ongelijk is aan het aantal elektronen dat om de kern draait.

Kern[bewerken]

Zie Atoomkern

Mengsel[bewerken]

Een combinatie van een aantal zuivere stoffen.

Molecuul[bewerken]

Een combinatie van atomen die steeds aan elkaar vast blijven zitten en als een geheel in de ruimte bewegen en reageren.

Ontleden[bewerken]

Een zuivere stof kan gesplitst, ontleed, worden in zijn samenstellende stoffen. De oorspronkelijke stof kan niet verkregen worden door de samenstellende stoffen weer bij elkaar te doen en goed te roeren.

Organische stof[bewerken]

Op een paar uitzonderingen na stoffen met koolstof in hun molecuul.

Periodiek systeem[bewerken]

Een rangschikking op basis van intensieve stofeigenschappen van alle elementen.

Schil[bewerken]

Zie Elektronenschil

Stof[bewerken]

Zie Zuivere stof.

Scheiden[bewerken]

Een mengsel verdelen in een aantal zuivere stoffen.

Stofeigenschap[bewerken]

Zie chemische en fysische stofeigenschap.

Verbinding[bewerken]

Een zuivere stof die ontleed kan worden.

Zuivere stof[bewerken]

Een stof die niet verder gescheiden kan worden. Ontleden is wel vaak mogelijk.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.