Onderwijsarchitect

Uit Wikibooks
Versie door QZandenBot (overleg | bijdragen) op 19 okt 2017 om 15:02 ({{Sub}} met AWB)

Sjabloon:Onderwijsarchitect Een onderwijsarchitect is een adviseur ('consultant') die ontwerpen maakt voor het onderwijs en de uitvoering daarvan ondersteunt en bewaakt.

Achtergrond

Rijksuniversiteit Groningen
architect van onderwijsgebouw
architect van onderwijsorganisatie

De onderwijsarchitect wordt gezien als een innovatie van de rol van de onderwijsprofessional.[1] De term zelf is echter al oud[2] net als onderwijsarchitectuur[3] en werd bijvoorbeeld ook gebruikt om een architect die onderwijsgebouwen heeft ontworpen aan te duiden.[4] Het huidige concept van onderwijsarchitect is mede ontwikkeld bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in 2001,[5] net als het concept onderwijsarchitectuur[6] gestimuleerd door de invoering van een elektronische leeromgeving, om hoogleraren te bewegen zich te laten begeleiden bij het ontwikkelen van hun onderwijs. De benadering die uitging van de leus u voldoet prima, hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken sloot aan bij het voortschrijdend inzicht in de effecten van verschillende stijlen van coaching op lange termijn[7].

Definitie

In 2005 bracht de RUG daarom een onderwijskundige methode op de markt,[8] die verder werd ontwikkeld als onderwijsarchitectuur uitgevoerd door een onderwijsarchitect en resulterend in een architectonisch ontwerp, een onderwijsontwerp.[9] Deze definitie is ingeburgerd [10][11][12] omdat zij in lijn is met de definitie van een 'gewone' architect en aansluit bij andere afgeleiden zoals de procesarchitect of procesarchitectuur. Daarnaast gaf de definitie voldoende houvast voor parallelle ontwikkelingen van het beroep van een onderwijsarchitect zoals bijvoorbeeld bij de Esloo Onderwijsgroep[13], een interconfessionele scholengroep van zes |voortgezet-onderwijsscholen in Den Haag en Voorburg.

Praktijk

Een onderwijsarchitect heeft een profiel waarin eigenschappen als ondernemer, coach, expert en ontwerper zijn te herkennen.[14] Zijn belangrijkste taak is het bedenken van een structuur van de onderwijsorganisatie en/of het lesgeven.[15][16] Gewoonlijk zijn het onderwijsprofessionals met ervaring in allerlei vormen en architecturen van onderwijs.[17][18].

Door de veranderende rol van de leraar wordt steeds meer een beroep op hem gedaan om het eigen onderwijs te ontwerpen[19]) (van methodeslaaf naar onderwijsarchitect[20]). De onderwijsarchitect blijkt uit onderzoek bepalend voor hoe de onderwijsontwikkeling verloopt, terwijl het uitgangspunt meestal is dat de onderwijsontwikkeling eigendom van de organisatie zelf is.[21]. Onderwijsarchitecten vinden we voornamelijk als onderwijsontwerpers binnen docententeams[22], als onderwijskundigen die organisaties adviseren, als consultants die bij een onderwijsadviesdienst werken[23], als ontwikkelaars van leermiddelen [24] en als organisatiekundigen die de onderwijsinstelling inrichten.


Wetsartikel betreffende bescherming van de titel architect
houdende regelen omtrent de bescherming van de titels architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect
houdende regelen omtrent de bescherming van de titels architect, stedebouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect
Wet Wet op de architectentitel
Hoofdstuk V. Titelbescherming
Artikel 23.
Lid 5
Citaat Het in het eerste tot en met vierde lid bepaalde is niet van toepassing met betrekking tot het voeren van de titel jachtarchitect of nautisch architect.
Datum 7 juli 1987

Bescherming

Volgens de Wet op de architectentitel (op 9 februari 2010 is door de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging aangenomen) mag een persoon de architectentitel niet suggereren. Toch lijkt het erop dat onderwijsarchitecten zich net als bijvoorbeeld IT-architecten in de praktijk geen zorgen hoeven te maken. De wetgever, gesteund door de Europese richtlijn over architecten, heeft duidelijk bedoeld [25] dat de wet er niet op gericht is een juridische definitie te geven van de werkzaamheden in de sector architectuur.

Kwalificaties

Iedereen mag zich onderwijsarchitect noemen. Er is geen opleiding met een algemeen erkend diploma. Organisaties die met onderwijsarchitecten werken stellen daarom elk hun eigen eisen, variërend van het alleen kunnen ontwerpen van onderwijs tot een breed scala aan operationele taken zoals het structureren van onderwijsinnovatie, conceptontwikkeling, ondersteuning van collega’s, examinering en kwaliteitszorg. Vaak is er een intern trainingstraject met een diploma dat alleen binnen de eigen onderwijsinstelling waarde heeft'[26].

In 2006 werd de Beroepsvereniging voor Onderwijsarchitecten opgericht, die het beroep als volgt omschrijft: De onderwijsarchitect (OA) heeft zich gekwalificeerd indien zij in een van die hoedanigheden onomstotelijk heeft aangetoond dat zij geïmproviseerd een deskundig innovatief ontwerp van het onderwijs kan maken dat een pragmatische inspirerende meerwaarde op maat levert.

Voorbeelden

ontwikkelaar van leermiddelen
Scholen met onderwijsarchitecten Bureau's met onderwijsarchitecten
Esloo Onderwijsgroep Matrio OnderwijsArchitecten
ROC Ter AA Concent Group
Montaigne Lyceum Bureau voor Educatief Ontwerpen
Hogeschool Zuyd Rene Kemper
Commanderij College GM Onderwijsontwikkeling
ROC Flevoland Cinop
Amadeus Lyceum KPC Groep

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

 1. W.H.A. Hofman, R.H. Hofman, B.J. Dijkstra, de Boom en M. Meeuwisse (november 2007). Innovaties in het voortgezet onderwijs . UOCG, GION: RISBO Contractresearch BV.
 2. Ed Schüssler (2006). Weg van de middenschool: dertig jaar na de start van het middenschoolexperiment. . Garant. ISBN: 9044119869.
 3. Ehlen, C. (2002). 'Maatwerk nieuwe onderwijsarchitectuur. (Eindadvies van de werkgroepen van het Project Flexibilisering.) . Heerlen, Hogeschool Zuyd:
 4. Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen (2009). Een traditie van verandering – de architectuur van het hedendaagse schoolgebouw . NAI Uitgevers.
 5. Rijksuniversiteit Groningen . 'Individueel Onderwijsontwerptraject .
 6. Wiki Kennisnet . 'Begrippen en definities: Onderwijsarchitectuur .
 7. KIM A.D. TREUR, LIDEWEY E.C. VAN DER SLUIS (2005). 'THE BENEFITS OF COACHING FOR EMPLOYEES AND THEIR ORGANISATIONS . Vrije Universiteit Amsterdam.
 8. Arianne Mantel (10 mei 2007). 'Motivatiebureau pept leraren op . De Telegraaf.
 9. . 'Website Onderwijsontwerp .
 10. u-Ling Shih Ed.D, Associate Professor . 'A pedagogical design strategy for effective technology-based learning: iLearn model . International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
 11. Kenneth L. Kraemer, Irvine Jason Dedrick, Irvine Prakul Sharma (2009). 'One laptop per child: vision vs. reality . University of California: Communications of the Association for Computing Machinery, Volume 52 , Issue 6.
 12. Jaki Clark (2009). 'OLPC and the US: The Factors, Design for Development . Stanford University:
 13. . 'Website Esloo Onderwijsgroep .
 14. VO-Raad . 'Toolkit: Ben ik een onderwijsarchitect? .
 15. mw. A.E.W. Nooij (2006). Verslag jaarlijks onderzoek ROC Ter AA . Onderwijsinspectie.
 16. (2008). Jaarverslag Esloo Onderwijsgroep .
 17. Frits Achterberg en Ditte Lockhorst (2009). Onderwijs is populair: praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek . Katholieke Universiteit Leuven: Onderwijs Research Dagen 2009.
 18. (2010). Met geduld en met anderen . Maandblad Groen Onderwijs, 2010 editie 2.
 19. G. van der Mee (2006). Meer handen voor hetzelfde geld:...de hooggekwalificeerde docent is de onderwijsarchitect die nieuwe plannen ontwikkelt en het overzicht houdt.. . Algemene Onderwijsbond.
 20. Linda Sontag Jolijn van Haaf, Ramona van der Linden en Marjon Meijs (2004). 'Onderwijsmonitor: Onderwijsvernieuwing en ict in het voortgezet onderwijs . Tilburg: IVA.
 21. Expeditie durven, delen, doen (2010). Onderzoek brengt ingebouwde reflectie . Didaktief Special.
 22. Ruud de Moor Centrum (2009). De lerende school in beeld - Amadeus Lyceum . Open Universiteit.
 23. Jos Scheffers, onderwijsarchitect KPC (2008). Plan voor de vorming van meerscholenkoppels . Sittard: Jaarverslag van Focus, stichting voor onderwijs en opvoeding.
 24. Monique van der Steen (2008). Bij sollicitatie zelf ontwikkeld materiaal meenemen . LeermiddelenVO een project van het Innovatieplatform.
 25. Mr. U.W. Bentinck (26 oktober 1995). ..het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur, die onafhankelijk woonadviezen aan consumenten geeft, het begrip ‘binnenhuisarchitect’ zonder meer mocht gebruiken.. . Arrondissementsbank in Amsterdam.
 26. Elisabeth van Elsen (2007). 'Onderwijsarchitecten: constructief en creatief onderwijs vernieuwen . Happy Horseman.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.