Wikibooks:Wachtruimte/Algemeen Beschaafd Chinees/Cursus: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
De hoofdtaal van de Volksrepubliek China en de Republiek Taiwan is het Chinees (of Mandarijn).
 
In deze korte cursus leggen wijwe uit wat de basisbegrippen van de Chinese taal zijn.
 
Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language
 
=Karakters=
 
Het Chinees wordt geschreven in karakters, tekeningjes die een idee geven van de betekenis van het woord en hoe het uitgesproken wordt.
 
=Pinyin=
 
Hoe de karakters uitgesproken worden.
 
=Tonen=
 
 
=Getallen=
! Pinyin
|-
|Nul || 零 ||Ling ling
|-
|Een || 一 ||Yi yi
|-
|Twee || 二 ||Er er
|-
|Drie || 三 ||San san
|-
|Vier || 四 ||Si si
|-
|Vijf || 五 ||Wu wu
|-
|Zes || 六 ||Liu liu
|-
|Zeven || 七 || Qi
|-
|Acht || 八 ||Ba ba
|-
|Negen || 九 ||Jiujiu
|-
|Tien || 十 || Shishi
|-
|}
|-
! Nederlands
! Pinyin
! Cantonees
! Karakters
! Pinyin
|-
| Maandag. || Xingqiyi.星期一 || SiengTsjieJie ||星期一。xingqiyi
|-
| Dinsdag. || Xingqi'er.星期二 || SiengTsjieUh-(r)j ||星期二。xingqi'er
|-
| Woensdag. || Xingqisan.星期三 || SiengTsjieSaan ||星期三。xingqisan
|-
| Donderdag. || Xingqisi.星期四 || SiengTsjieSuh ||星期四。xingqisi
|-
| Vrijdag. || Xingqiwu.星期五 || SiengTsjieWoe ||星期五。xingqiwu
|-
| Zaterdag. || Xingqiliu.星期六 || SiengTsjieLie-oo ||星期六。xingqiliu
|-
| Zondag. || Xingqitian/Xingqiri. || SiengTjieTjen/SiengTjie(R)juh ||星期天/星期日 || xingqitian/xingqiri
|-
|}
|-
! Nederlands
! Pinyin
! Cantonees
! Karakters
! Pinyin
|-
| Januari. || Yiyue.一月 || JieJuu-e ||一月。yiyue
|-
| Februari. || Eryue.二月 || Uh-(r)jJuu-e ||二月。eryue
|-
| Maart. || Sanyue.三月 || SaanJuu-e ||三月。sanyue
|-
| April. || Siyue.四月 || SuhJuu-e ||四月。siyue
|-
| Mei. || Wuyue.五月 || WoeJuu-e ||五月。wuyue
|-
| Juni. || Liuyue.六月 || Lie-ooJuu-e ||六月。liuyue
|-
| Juli. || Qiyue.七月 || TsjieJuu-e ||七月。qiyue
|-
| Augustus. || Bayue八月 .|| BaaJuu-e ||八月。bayue
|-
| September. || Jiuyue.九月 || DjooJuu-e ||九月。jiuyue
|-
| Oktober. || Shiyue.十月 || SjihJuu-e ||十月。shiyue
|-
| November. || Shiyiyue.十一月 || SjihJieJuu-e ||十一月。shiyiyue
|-
| December. || Shi'eryue.十二月 || SjihUh-(r)jJuu-e ||十二月。shi'eryue
|-
|}
|-
! Nederlands
! Pinyin
! Cantonees
! Karakters
! Pinyin
|-
| Ik. || Wo. || Wo ||我。wo
|-
| Jij. || Ni. || Nie ||你。ni
|-
| U. || Nin. || Nien ||您。nin
|-
| Hij. || Ta. || Taa ||他。ta
|-
| Zij. || Ta. || Taa ||她。ta
|-
| Het. || Ta. || Taa ||它。ta
|-
| Wij. || Women.我们 || WoMuhn ||我们。women
|-
| Jullie. || Nimen.你们 || NieMuhn ||你们。nimen
|-
| Zij
|Zij. || Tamen. || TaaMuhn ||他们。
(mannelijk) || 他们 || tamen
|-
| Zij
|Zij. || Tamen. || Taamuhn ||她们。
(vrouwelijk) || 她们 || tamen
|-
|}
{| {{prettytable}}
! Nederlands
! Pinyin
! Cantonees
! Karakters
! Pinyin
|-
|Vader. || Fuqin. 父亲|| FoeTsjien ||父亲。fuqin
|-
|Moeder. || Muqin. 母亲|| MoeTsjien ||母亲。muqin
|-
|Pappa. || Baba. 爸爸|| BaaBaa ||爸爸。baba
|-
|Mamma. || Mama. 妈妈|| MaaMaa ||妈妈。mama
|-
|Pa. || Ba. || Baa ||爸。ba
|-
|Ma. || Ma. || Maa ||妈。ma
|-
|Broer. || Gege. 哥哥|| KuhKuh ||哥哥。gege
|-
|Broertje. || Didi. 弟弟|| DieDie ||弟弟。didi
|-
|Zus. || Jiejie. 姐姐|| DjeDje ||姐姐。jiejie
|-
|Zusje. || Meimei. 妹妹|| MeeMee ||妹妹。meimei
|-
|Zoon. || Erzi. 儿子|| Uh-(r)jTzuh ||儿子erzi
|-
|Dochter. || Nü'er. 女儿|| Nuu'Uh-(r)j ||女儿。er
|-
|}
{| {{prettytable}}
! Nederlands
! Pinyin
! Cantonees
! Karakters
! Pinyin
|-
|Nederland ||荷兰hélán
|Amerika || Měiguó || MeiKwo ||美国
|-
|Belgie || Bǐlìshí 比利时|| BieLieShih || 比利时bǐlìshí
|-
|China || Zhōngguó 中国|| DjoengKwo ||中国zhōngguó
|-
|Amerika ||美国|| měiguó
|Duitsland || Déguó || DuhKwo ||德国
|-
|Duitsland ||德国|| déguó
|Engeland || Yīngguó || JiengKwo ||英国
|-
|Engeland ||英国|| yīngguó
|Frankrijk || Fǎguó || FaaKwo ||法国
|-
|Frankrijk ||法国|| fǎguó
|Italië || Yìdàlì || JieDaaLie ||意大利
|-
|Italië ||意大利|| yìdàlì
|Japan || Rìběn || RuhBen ||日本
|-
|Japan ||日本|| rìběn
|Korea || Cháoxiān || TjauwSjen ||朝鲜
|-
|Korea ||韩国|| hánguó
|Nederland || Hélán || GuhLaan ||荷兰
|-
|Spanje || Xībānyá 西班牙|| SieBaanJaa ||西班牙xībānyá
|-
|}
 
=Introducties=
=Introductie=
 
{| {{prettytable}}
|-
! Nederlands
! Pinyin
! Cantonees
! Karakters
! Pinyin
|-
|Hallo! || Ni hao! 你好!|| Nieni Hauwhao! ||你好!
|-
|Ik heet Lie-Hap-Po. || Wo jiao Li Fulin. 我叫李福林。|| Wo Djauwjiao Lieli FoeLien. ||我叫李福林。fulin
|-
|Ik ben 34 jaar. || Wo sanshisi sui. 我三十四岁。|| Wowo SaanSjihSuhsanshisyi See.sui || 我三十四岁。
|-
|Ik ben een Nederlander. || Wo shi Helanren. || Wo Sjih GuhLaan(R)juhn. ||我是荷兰人。|| wo shi helanren
|-
|Ik ben geen Chinees. || Wo bu shi Zhongguoren. || Wo Boe Sjih DjoengKwo(R)juhn. ||我不是中国人。|| wo bu shi zhongguoren
|-
|Wat is jouw nationaliteit? ||你是哪国人?|| Nini shi naguoren? || Nie Sjih NaaKwo(R)juhn? ||你是哪国人?
|-
|Tot Ziensziens. || Zaijian. 再见。|| Tzaa-ieDjen. ||再见。zaijian
|-
|}
=Ontkennende Zin=
 
EenOm een zin ontkennend te maken in het algemeenChinees, Beschaafdplaats Chinees:je voegvoor het woordwerkwoord '''不'''/'''bu'''/'''boe'''/ ('''niet'''), toebehalve voor alle werkwoorden uitgezonderd het werkwoord '''有'''/'''you'''/'''joo'''/ ('''hebben'''), voegplaats daar het woord '''没'''/'''mei'''/'''mee'''/ ('''niet''') toevoor.
 
Voorbeelden:
{| {{prettytable}}
!Nederlands
!Pinyin
!Cantonees
!Karakters
!Pinyin
|-
||Ik leer '''geen''' chinees.||Wo '''bu'''学中文。 xue zhongwen.||Wo wo '''Boebu''' Suu-exue DjoengWuhnzhongwen.||我'''不'''学中文。
|-
||Hij is '''geen''' Nederlander.||Ta '''bu'''是荷兰人。 shi Helanren.||Taa ta '''Boebu''' Sjihshi Guhlaan(R)juhnhelanren.||他'''不'''是荷兰人。
|-
||Jij drinkt '''geen''' thee.||Ni '''bu'''喝茶。 he cha.||Nie ni '''Boebu''' Guhhe Tjaacha.||你'''不'''喝茶。
|-
||Ik heb '''geen''' zusje.||Wo '''mei'''有妹妹。 you meimei.||Wo wo '''Meemei''' Jooyou MeeMeemeimei.||我'''没'''有妹妹。
|-
||Zij hebben '''geen''' Engelse boeken.||Tamen 他们'''mei'''有英文书。 you Yingwen shu.||TaaMuhn tamen '''Meemei''' Jooyou JiengWuhnyingwen Sjoeshu.||他们'''没'''有英文书。
|}
 
Anonieme gebruiker
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Navigatiemenu