Onderzoekend leren: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
6.341 bytes verwijderd ,  1 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
{{Voorpagina
'''Onderzoekend leren''' is jezelf ontwikkelen door vragen over iets te formuleren en die trachten te beantwoorden volgens de criteria van wetenschap<ref>Velthorst, G., Oosterheert, I., Brouwer, N., & en Techniek, W. (2011). Onderzoekend leren: de nieuwsgierigheid voorbij. Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON/VELOV), 32-38.</ref>. De lerende zet daartoe onderzoekende leeractiviteiten als analyseren, beoordelen, experimenteren, exploreren, inspecteren, interpreteren, observeren, reflecteren, testen en vaststellen in. In principe is elke leerling in staat tot onderzoekend leren, ook al hebben ze bijvoorbeeld een verstandelijke beperking<ref>Boswinkel, N., & Cordang, M. (2012). Talent in het zml. Den Haag: Platform Bèta Techniek.</ref>.
| logo = Use Brain.gif
 
'''| definitie = [[w:nl:Onderzoekend_leren|Onderzoekend leren''']] is jezelf ontwikkelen door vragen over iets te formuleren en die trachten te beantwoorden volgens de criteria van wetenschap<ref>Velthorst, G., Oosterheert, I., Brouwer, N., & en Techniek, W. (2011). Onderzoekend leren: de nieuwsgierigheid voorbij. Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELONbr/VELOV), 32-38.</ref>. De lerende zet daartoe onderzoekendeOnderzoekende leeractiviteiten alszijn analyseren, beoordelen, experimenteren, exploreren, inspecteren, interpreteren, observeren, reflecteren, testen en vaststellen in.<br/>Elke In principeleerling is elke leerling in staat tot onderzoekend leren, ook alheeft hebben ze bijvoorbeeldmen een verstandelijke beperking<ref>Boswinkel, N., & Cordang, M. (2012). Talent in het zml. Den Haag: Platform Bèta Techniek.</ref>.
== Methode ==
| wikipedia = Onderzoekend leren
Bij onderzoekend leren gaat het om een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Het stellen van vragen over situaties, voorwerpen,verschijnselen, organismen of gebeurtenissen en het voorspellen en ontdekken van antwoorden daarop<ref>Harlen, W. (2006). Teaching, Learning & Assessing Science 5 – 12. Fourth Edition. London:
| fase = 1
SAGE Publications.</ref>. De wetenschappelijke houding van iets willen weten, begrijpen , bedenken, delen, bereiken of ergens kritisch op willen zijn<ref>Rijst, R.M. van der, Driel, J.H. van, Kijne, J.W., & Verloop, N. (2007, August). Scientific research dispositions in research, teaching and learning. In J.H. van Driel (chair), University teachers' conceptions of relations between teaching and disciplinary research. Symposium conducted at the biennial meeting of the European Association of Research in Learning and Instruction, Budapest, Hungary.</ref>.
| inhoud =<br>
 
{{Voorpagina/Hoofdstuk
Het gaat niet om uitroeptekens - zoals gebruikelijk in het reguliere onderwijs - maar om vraagtekens bij alles te stellen; een wetenschappelijke houding. Het gaat om zelf betekenis te geven aan eigen ontdekkingen. Vanuit de natuurlijke verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen, of eigenlijk bij alle mensen als dat niet inmiddels door onderwijs is afgeleerd, de wereld verkennen. Onderzoekend leren sluit aan bij de fantasie-wereld waarin kinderen leven en die de basis is voor creatie en productie. Innovatief zijn is waar kunstmatige intelligentie mensen niet spoedig zal overtreffen en daarom zo van waarde is voor jonge mensen om een plek te bemachtigen in de toekomstige samenleving. Omdat ieder mens uniek is, betekent creatief zijn vooral jezelf leren kennen op persoonlijk vlak en wat je wilt betekenen voor de ander.
| kolom = even
 
=| titel = Methode ==
== Begeleiding ==
| nummer = 1
Het succes van onderzoekend leren is sterk afhankelijk van de begeleiding die wordt gegeven<ref>Lazonder, A.W., & Harmsen, R. (2016). Meta-Analysis of Inquiry-Based Learning: Effects of Guidance. Review of Educational Research, 86, 681-718.</ref>. Het is niet nodig dat de leerlingen bij de hand worden genomen, daarmee neemt het zelf nadenken sterk af, ongeacht hoe jong ze zijn<ref>Alfieri, L., Brooks, P.J., Aldrich, N.J., & Tenenbaum, H. (2011). Does Discovery-Based Instruction Enhance Learning? Journal of Educational Psychology, 103(1), 1-18.</ref>. Een goede begeleider zal de sturing van het leerproces aan de lerende laten en alleen passende ondersteuning geven indien nodig. Hij of zij herkent nieuwsgierigheid en verbazing bij de lerende en weet deze verder aan te wakkeren door een open houding ten aanzien van de acties die daaruit voortvloeien en door zelf plezier in het onderzoeken ui te stralen<ref>Walma van der Molen, J. (2013). Verwondering en vindingrijkheid als motor voor leren. Oratie. Enschede: Universiteit Twente.</ref>. Open en plezier in de zin dat de begeleider het waardeert als hij of zij wordt verrast door de keuzes van de lerende ook al passen die niet in zijn of haar straatje. Welke uitdagingen, ontdekkingen of vragen er ook bij de lerende ontstaat, hij zal die serieus omarmen en ondersteunen om aan te gaan. De lol is het onderzoeken zelf, niet de antwoorden die eruit voortvloeien.
| link = Onderzoekend leren/Methode
 
| Concept
== Ontwerpend ==
==| Begeleiding ==
Onderzoekend leren wordt vaak gecombineerd met [[ontwerpend leren]] - Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) - waardoor deze stijl van leren als productief kan worden gezien. Ontwerpend leren impliceert dat de lerende zelf een oplossing voor de eigen vragen en uitdagingen ontwerpt of maakt. En als het vragen stellen leidt tot een eigen (kennis)creatie die aan de samenleving wordt toegevoegd (innovatie), dan is er sprake van [[ondernemend leren]]. Onderzoekend leren ontwikkelt en vraagt abstract denken en metacognitieve vaardigheden. Ontwerpend leren doet een beroep op praktische vaardigheden.
| Ontwerpen
 
}}
== Technologie ==
{{Voorpagina/Hoofdstuk
Een combinatie die populair is in het basisonderwijs is "wetenschap en technologie" wat verwarrend is omdat de titel suggereert dat men wetenschap en technologie als onderwerp heeft, maar in de werkelijkheid bedoeld men een onderzoekende en ondernemende houding te stimuleren om daarmee technologische vaardigheden te ontwikkelen. Men zou beter kunnen spreken van onderzoekend leren door technologie. De combinatie komt voort uit de maatschappelijke wens om interesse voor en beheersing van (natuur)wetenschappelijke kernbegrippen te kweken bij kinderen. Technologie lijkt er wat bij geraapt te zijn, maar geeft in populaire woorden aan dat men uiteindelijk innovatie nastreeft. In dit boek zien we onderzoeken en ontwerpen als generieke werkwijzen die zich niet tot natuurwetenschappen en technologie beperkt, maar daar wel goed kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld als pilot op eens school. Zo zien we in het voortgezet onderwijs deze combinatie terug in het [[w:Technasium|technasium]].
| kolom = oneven
 
=| titel = Vrijheid ==
| nummer = 2
Onderzoekend leren geeft de lerende een bepaalde mate van regie. De gegeven vrijheid wordt mede bepaald of de leraar een thema aanreikt of de leerling zijn eigen natuurlijke verwondering kan volgen. Omdat het eerste vaak in de dagelijkse praktijk het startpunt is, kan onderzoekend leren in de meeste toepassingen niet worden gezien als [[vrij leren]]. Als er meer vrijheid bij de lerende ligt om te onderzoeken en te ontwerpen zal men gevoed door de eigen creativiteit meer kwaliteit en diversiteit qua uitkomsten laten zien<ref>Kemmers, P. & Graft, M. van. (2007). Onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek. Lesmateriaal. Enschede: SLO.</ref>.
| link = Onderzoekend leren/Vrijheid
 
| Zelfregie
==| Zelfonderzoek ==
Zelfonderzoek geeft stimulans aan de persoonlijke ontwikkeling; de wetenschap over jezelf! Als er ruimte in het onderwijs is voor jezelf leren kennen en daar op aansluiten als het gaat om leren, dan kan deze toepassing van onderzoekend leren wel worden gezien als een vorm van [[vrij leren]]. Het vraagt van de docerende om kundig te zijn in het ondersteunen van de lerende bij het reflecteren en het ontwikkelen van [[w:Metacognitie|metacognitieve vaardigheden]].
| -
 
}}
== Toetsen ==
{{Voorpagina/Hoofdstuk
Het onderzoekend leren vraagt een ander wijze van testen, feedback geven en toetsen dan in het regulier onderwijs gangbaar is. Men kan daarbij denken aan observaties<ref>Kemmers, P., Klein Tank, M., & Graft, M. van. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek. Evalueren van de brede ontwikkeling van leerlingen in open
| kolom = even
onderwijsvormen. Enschede: SLO.</ref>, portfolio's of rubrics<ref>Kerkhoffs, J., Stark, E., & Zeelenberg, T. (2006). Rubrics als beoordelingsinstrument voor vaardigheden. Enschede: SLO.</ref>.
=| titel = Technologie ==
 
| nummer = 3
== Referenties ==
| link = Onderzoekend leren/Technologie
<references/>
| -
| -
| -
}}
}}
7.527

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Navigatiemenu