Archeologie/Perioden/Neolithicum/Trechterbekercultuur: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (spellingsfoutje)
====Drouwen en Havelte====
De vorm en versiering van het aardewerk verandert in de loop van de tijd. Van Giffen deelde het aardewerk op in de 'Drouwen-stijl' en de 'Havelte-stijl'. De Drouwen-stijl wordt gekenmerkt door een grote vormenrijkdom en rijke versiering met horizontale en verticale patronen. Vroeg-Havelte-aardewerk vertoont minder variatie. Vooral kommen en hoge en lage amforen komen voor. De versierign is vereenvoudigd tot horizontale banden en blokvelden, over een minder grote oppervlakte. Laat-Havelte-aardewerk is nauwelijks versierd. De amforen en bolle komen worden vervangen voor 'randkommen' en lage schalen. De kraagflesjes en bakplaten worden gevonden in alle fasen. In de Noord-Oostpolder bij Schokland (kavel P14) heeft men een fase gevonden die stamt voor de hunebedbouwers. Deze fase wordt voorlopig pre-Drouwen (fase 0) genoemd.
 
===Steen===
De meest opvallende van de gevonden stenen artefacten zijn de bijlen met een rechthoekige doorsnee. Deze bijlen van vuursteen zou gebruikt zijn voor bijv. boskap en huizenbouw. Echter, er zijn ook exemplaren gevonden van meer dan 20 centimeter lang, intact en ongesleten bewaard gebleven. Het is dan ook waarschijnlijk dat deze als prestigevoorwerp dienden. Ze zijn regelmatig in natte gebieden als offer gedeponeerd, soms samen met knollen of beitels. Voor de fabricatie van deze bijlen is vuursteen van hoge kwaliteit gebruikt, geimporteerd uit Denemarken. Kleine bijlen en andere werktuigen werden vervaardigd uit lokaal vuursteen. Kenmerkende vondsten zijn transversaalspitsen (in grote aantallen gevonden in hunebedden), schrabbertjes, geretoucheerde afslagen, klingetjes en zogenaamde bikkels. Bikkels zijn van kernresten gemaakt, de overige werktuigen op afslagen. Behalve vuursteen werden bijlen ook gemaakt van andere steensoorten, zoals diabaas, dioriet en gneis. Deze steensoorten waren lokaal te vinden, in de vorm van zwerfkeien. Knophamerbijlen en andere strijdhamers, representatief voor Noord-Nederland, zijn van diabaas gemaakt.
Maalstenen werden vervaardigd van zwerfstenen van graniet. Ze hebben de vorm van een kom, zodat tijdens het malen het graan en het meel bij elkaar bleef. De lopers zijn zelden teruggevonden, maar waarschijnlijk waren deze rond. Om de bijlen te slijpen werd er zware, liggende slijpstenen van zandsteen en kwartsiet gebruikt. De slijpstenen zijn gevonden als geplaatste objecten (site funiture) in nederzettingen aangetroffen.
 
==Nederzettingen==
105

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

Navigatiemenu