Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Communal shareholding

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Je wikipagina is zeer goed opgebouwd en je concept is zeer uitvoerig beschreven. Ik vind het echter niet duidelijk wat je bij de verduidelijking van het concept bedoelt met 'venootschap'. Misschien kan je dit begrip nog kort toelichten. Bovendien is het voorbeeld van aandeelhouderschap dat je aanhaalt in de theoretische duiding moeilijk te volgen. Verder heb ik er niets meer op aan te merken, het is een goede en overzichtelijke wikipagina


Feedback BT:

-Definitie

Goed geformuleerde definitie Ik vermoed dat het woord 'hier' verwijst naar P2P, maar ben daar niet zeker van. Is het mogelijk dit woord te vervangen? Op het einde haal je twee voorbeelden aan. Ik zou ze eerder bij voorbeelden vermelden (zoals je deed met Linux).

- link P2P

Ik vind dat het een goede link is tussen het concept en P2P. Toch kan je wat meer nuance aanbrengen. Is het zo dat iedereen geeft of bijdraagt wat hij kan en gebruikt of neemt wat hij nodig heeft? Ik meen me te herinneren dat kapitalistische bedrijven eerst een bijdrage dienen te geven voordat ze gebruik mogen maken van deze common.

- Voorbeeld

Je vermeldt sociale insecten. Kan je dit kort even toelichten? Je haalt drie voorbeelden aan, een teken dat je het concept goed doorgrond hebt. Hoewel de voorbeelden onbekend waren voor mij, begreep ik ze meteen bij het lezen.

- Theoretische duiding

Je gebruikt hoofdletters voor de verschillende begrippen, al lijkt dit me niet meteen nodig. De vier relatiemodellen worden goed uitgelegd met duidelijke voorbeelden. Om het overzichtelijker te maken, kan je de verschillende modellen in het vet zetten, al weet ik niet wat de regels hiervoor zijn in een wikipediapagina... Jouw voorbeeld van de verkiezingen (1 burger = 1 stem) noemt algemeen enkelvoudig stemrecht. Verder zou ik wraak vervangen door vergelding. Dit leunt dichter aan bij het oog-om-oogprincipe. Je hebt een grondige theoretische duiding, waarbij je enkele begrippen verder verklaart die een verband hebben met je concept.

- Externe links

Ik zie enkele voorbeelden van links die vermeld staan in je tekst. Volgens mij is het de bedoeling dat er de externe links verband houden met je concept die nog niet vermeld staan op de wikipagina. Als er iemand immers meer informatie wil ontvangen over bijvoorbeeld een CSA-boerderij, kan hij door je verwijzing en referentie in de tekst deze bron raadplegen.


Design/taalgebruik/vormgeving is OK. Je hebt een duidelijke pagina en je hebt een aangename en vlotte schrijfstijl.


Feedback van Binita Pinoy

Het concept wordt duidelijk beschreven. Echter zou ik wat meer duiding geven bij het verband met P2P. Misschien kan je dit dieper uitwerken? De laatste zin bij dit stukje is voor mij ook niet helemaal duidelijk (van Linux en Microsoft). Kan je dit nog beter uitleggen?

De beschrijving van de vier relationele modellen van Fiske is duidelijk, maar ik weet niet of die hier zo relevant zijn om uit te leggen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.