Naar inhoud springen

Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Anticredentialisme

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Peerfeedback Ellis Bouter

Je hebt de definitie goed verwoord, erg duidelijk. Ik heb de definitie boven de inhoudsopgave gezet voor je en je vraag hiernaar ook gelijk verwijderd. Ik hoop dat dat zo goed is voor je. OPO zou ik uitschrijven, niet iedereen die gebruikmaakt van jouw wiki weet dat dit 'opleidingsonderdeel' betekent. Verder zijn de voorbeelden duidelijk. Waarom staat 'waardig toegankelijk en gratis alternatief' tussen haakjes? Heb je dit van een bron of zelf zo omschreven? Vergeet de bron er niet bij te zetten als je die hebt. Als er geen bron bij hoort, zou ik de haakjes weglaten.

Het P2P gedeelte is erg duidelijk, maar wel wat kort. Kun je hier niet nog wat uitgebreider op in gaan? Dit hoef je niet perse alleen uit Bauwens' boek te halen. Misschien zijn er ook wel voorstanders van P2P die in tegenstelling tot Bauwens niet meegaan in het anticredentialisme/postcredentialisme en kun je daar iets over schrijven?

Bij de theoretische duiding zou ik proberen het anticredentialisme ook van een andere kant te bekijken. Is er ook kritiek of zijn er nadelen van het anticredentialisme? Nu heb ik vooral kritiek/nadelen van credentialisme gelezen, en waarom dit steeds vaker wordt vervangen door anti- of postcredentialisme.


Peerfeedback ES

De definiëring is duidelijk geschreven. Het enige wat ik hieraan mis, is een concrete definitie. Voor mij zou een zinnetje als "Anti-credentialisme is dus de weigering om met credentials (zoals diploma's) te werken" (of iets dergelijks) welkom zijn. Een korte zin om het nog eens in z'n geheel samen te vatten omdat je nergens echt zegt: "Anti-credentialisme is dit." en dit wel handig is voor de lezer.

Puur vormelijk dacht ik eraan om in de eerste zin bij het onderdeel concept & p2p'voor de start' te veranderen door 'bij de start' (of 'voor aanvang' of iets dergelijks) en 'gebruikelijker was' in 'gebruikelijk is'.

Bij het onderdeel Voorbeeld zou ik opletten met het gebruik van opsommingen. Ik weet niet goed wat gebruikelijk is bij Wikipedia, mogelijks heb jij dat dus perfect gedaan, maar ik weet dat professor Simons er iets van gezegd had op Toledo. Het is goed dat je drie voorbeelden geeft, maar ik vind dat van de encyclopedie en de atlas nogal fel op elkaar lijken en misschien is het onderscheid tussen de twee wat te klein om ze dan allebei te verwerken? Als je er graag drie wilt zou ik misschien zoeken naar een voorbeeld dat minder gelijkaardig is (maar dus wel nog steeds een voorbeeld is van je concept). In dat opzicht vind ik het voorbeeld van de school/universiteit wel goed. Zo toon je aan hoe het toegepast kan worden in de onderwijscontext. Toch heb ik ook hier wat bedenkingen. Allereerst snapte ik niet goed wat de opzet was van het opleidingsonderdeel en ik vroeg me in eerste instantie ook af of het over dit vak ging. Ik heb het moeten opzoeken om erachter te komen. Ik vind het voorbeeld van onderwijs dus erg goed, alleen zou ik nog wat meer uitleg geven over hoe dat dan in z'n werk gaat en in dat opzicht zou ik zeker zoeken naar een voorbeeld dat echt 100% strookt met het principe van anti-credentialisme. Ik heb niet het gevoel dat dat hier het geval is en dan is het misschien geen ideaal voorbeeld. Specifiek in de tekst geef je ergens "aan O'Neil (2011), ook geciteerd door Jemielniak (2014), noemt..." Wie zijn dit? Voor mij zijn het onbekende namen dus als je die gebruikt, is het misschien zinvol om aan te geven waarom hun uitspraken hier zinvol en/of relevant zijn. Gaat het om filosofen, leerkrachten, bankdirecteurs,...? Ik zou graag weten waarom zij een referentie zijn (ook al druist dit radicaal in tegen het idee van anti-credentialisme) anders zou daar evengoed kunnen staan "Schelstraete zegt" en ik zou mijn mening hier niet echt beschouwen als een grote meerwaarde. Waarom zijn zij belangrijk om vermeld te worden? Dit voor alle namen in de wiki. (Eigenlijk valt er mijn inziens in deze wiki een spanningsboog te ontwaren. De wiki handelt over het afwijzen van bewijzen van referenties, terwijl we -als deel van de opdracht- verplicht zijn te refereren naar relevante bronnen en te onderzoeken waarom bepaalde bronnen wel of niet relevant zijn) Dat terzijde... Voorts zou ik 'OPO' toch minstens één keer voluit schrijven met de afkorting tussen haakjes. Ook met zaken als 'dit semester' moet je opletten. Situeer deze misschien wat meer zodat wie deze wiki over enkele maanden leest, weet dat het om het 1e semester ging aan de KU Leuven etc.

De uitleg bij theoretische duiding vind ik goed uitgelegd. Je licht enkele niet zo makkelijke zaken duidelijk toe. Ik zou alleen opletten met lange zinnen. Wat je vertelt is op zichzelf geen simpele materie. Om ervoor te zorgen dat de lezer steeds kan volgen is het misschien interessant hier en daar wat zinnen in te korten. Wat ik soms ook een beetje mis is extra uitleg. In de eerste twee alinea's gebeurt dat, zoals met social closure, maar daarna mindert dat een beetje. Hier en daar zou het voor mij wel handig zijn om de initiële standpunten van enkele schrijvers nog eens uitgelegd te zien. Zo zeg je "Collins (1979)sluit nauw aan bij Weber met een..." Ik begrijp het uiteindelijk wel, maar als je zou schrijven "Weber zegt ... en Collin gaat daarmee akkoord" is het voor de lezer wat makkelijker te volgen.

Bij de externe links zie ik de links van de voorbeelden terugkomen. Deze linken dienden ter verbreding/verdieping en ik stel me de vraag of dit dan de bedoeling was. Ik had dit opgevat als extra informatie die je kunt raadplegen indien je meer te weten wilde komen over het concept en niet zozeer als vermelding van je bronnen. Ik kan natuurlijk fout zitten, maar ik zie momenteel niet helemaal in welke zin deze links verdiepen of verbreden kunnen zijn.

feedback IP

In het stukje anticreditentialisme en p2p zou ik nog dieper ingaan op de manier waarop men in p2p productie of p2p samenwerking omgaat met 'expertise'. Expertise is natuurlijk niet één op één gekoppeld aan 'credits' maar je gaat er wel van uit dat als iemand als verpleegkundige is opgeleid, deze persoon juist en efficiënt handelt bij bv een medisch probleem. Dus hoe ga je in een p2p samenleving om met minimumcriteria die voor sommige specialistische jobs belangrijk zijn? Mag iedereen bij wijze van spreken opereren? of leren we dat van elkaar? Zijn er geen evaluatiecriteria? En wie (of hoe) bepaalt dan of iemand bekwaam is om te opereren ...

interessante voorbeelden. Is het mogelijk om opleidingen aan buitenlandse universiteiten of hogescholen aan te halen , verder bouwend op vb 2 (OPO rond duurzaam Ondernemen) maar die dus al iets verder staan en resultaten kunnen voorleggen? het zou interessant zijn om vanuit de praktijk te kunnen onderbouwen dat p2p leren of onderwijs wel degelijk potentieel heeft. (een ideetje dat bij mij opkomt: in hoeverre kunnen we eens kijken naar bv inheemse culturen die ook kennis delen en doorgeven, zonder credits. daar zijn natuurlijk ook 'medicijnvrouwen en -mannen' die binnen de voor hen toegankelijke kennis expert zijn.)

In de voorlaatste paragraaf onder de titel 'theoretische duiding' schrijf je : het zou ook een unieke manier zijn om inkomensongelijkheid te bestrijden en fragmentering van de arbeidsmarkt tegen te gaan (bij voorbeeld de kloof tussen arbeiders en bedienden); tenslotte zou educatie zonder credentialisme terug intrinsieke in plaats van instrumentele waarden gaan benadrukken.. Kan je nog meer aantonen (aan de hand van een voorbeeld?) op welke manier je door de afwezigheid van 'credits' of van 'gemachtigde' leraars/docenten die intrinsieke waarden dan versterkt of meer tot zijn recht doet komen. Hoe toon je dat rechtstreeks verband aan? Ik zou in de theoretische duiding dieper ingaan (dus meer uitleg geven bij) op sommige ideeën of stellingen van andere filosofen/experten waarnaar je verwijst, precies omdat het moeilijke materie is en het soms abstract of vaag blijft.


Reactie van auteur op feedback in ronde3:

FB: "Wanneer ik ga kijken naar mijn feedback van feedbackronde 1, merk ik dat hier amper iets van toegepast is." Reactie: Als dit FB is van wie in ronde1 23 opmerkingen maakte, dan weet ik niet wat "amper" betekent: van die 23 heb ik er 6 (weloverwogen) niet toegepast. Voor mij is de bedoeling van FB niet dat je die allemaal klakkeloos toepast, maar dat je zelf beslist of je die kan toepassen -- anders gaat het volgens mij over boekhouden en niet over educatie.

FB: "Bij de theoretische duiding en de externe links staan er nog vragen van de schrijver zelf." Reactie: Ja, inderdaad, omdat ik vragen heb en hoopte daar via FB een antwoord op te krijgen; het gaat hier weer over een andere verwachting van FB.

FB: "het was niet de bedoeling om in deze ronde nog feedback te vragen over de plaats van bepaalde paragrafen" Reactie: zie hogerop: of dat nu de bedoeling was of niet, als ik nog vragen heb, dan kan ik ze beter stellen. Wel spijtig dat ik er geen "feedback" op krijg.

FB: "onduidelijk" Reactie: ik ben geen PPW-student, maar een gaststudent. Ik heb geen theoretische achtergrond over deze onderwerpen (en kon me die in de loop van deze taak ook niet grondiger eigen maken), en het is me in de loop van het semester niet duidelijk geworden wat binnen dit vakgebied dan precies het discours is dat verwacht wordt en dat wel "duidelijk" gevonden wordt (het lijkt me het kortst te komen bij wat ik in mijn kandidaturen in de beperkte verplichte filosofievakken te verwerken kreeg). Blijkbaar was de toelatingsvereiste van secundair onderwijs om dit vak met een credit contract te volgen voor mij niet voldoende en was een meer gespecialiseerde achtergrond nodig.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.