Onderwijsprofessional/Begrip/Leeractiviteit

Uit Wikibooks
Het begrip Leeractiviteit wordt gebruikt in een serie boeken over onderwijsprofessionals.

Leeractiviteit is een bezigheid die een leerproces in gang zet.

Een leeractiviteit[begrip 1] (learning activity in het Engels[1]) is een bezigheid die een leerproces in gang zet[2]. Deze bezigheid kan in het hoofd (interne leeractiviteit of denkactiviteit[3]) plaatsvinden of een concrete handeling inhouden (externe leeractiviteit[4]). Leeractiviteiten worden door de lerende ondernomen en kunnen van buitenaf worden beïnvloed (onderwijzen). Leeractiviteiten worden door de lerende ingezet om een bepaald leerdoel te bereiken. Er worden algemene (niet vakspecifieke) en vakspecifieke leeractiviteiten onderscheiden. Leeractiviteiten kunnen worden ondersteund door een leeromgeving.

Een leeractiviteit is niet synoniem aan leren zelf zoals een loopactiviteit met lopen gelijk kan worden gesteld. Deze verwarring is begrijpelijk omdat leren een activiteit is. Maar leren gebeurt ook onbewust en onbedoeld, terwijl men met een leeractiviteit juist wil duiden dat dit doelgericht en doelbewust wordt ondernomen door de lerende. Daarnaast is de actie die leidt tot een leerproces of die verbetert, niet per definitie hetzelfde als leren zelf. Om in de van lopen door te redeneren, het inschrijven voor een hardloopwedstrijd zal lopen in gang kunnen zetten of bevorderen maar is niet gelijk aan lopen zelf.

Reproductieve leeractiviteiten zijn;

 •            Onthouden
 •           Luisteren
 •            Uitleg krijgen
 •            Oefenen,
 •            Lezen,
 •            Beschrijven,
 •            Benoemen,
 •            Opzeggen,
 •            Vertellen,
 •            Definiëren,
 •            Stappen aangeven,
 •            Aanwijzen.
 •            Begrijpen
 •            Verkennen,
 •            Bediscussiëren,
 •            In eigen woorden weergeven,
 •            Onderscheiden,
 •            Uitleggen,
 •            Een verklaring geven,
 •            Afleiden,
 •           Beredeneren,
 •            Verdedigen,
 •            Samenvatten,
 •            Aangeven wat niet het rijtje thuis hoort,
 •            Grote lijnen aangeven,
 •            …..

  Productieve leeractiviteiten zijn;

 •            Integreren
 •            Vergelijken,
 •            Een plan ontwikkelen,
 •            Verbanden leggen,
 •            Analyseren,
 •            Voorspellen,
 •            Beoordelen,
 •            Aantonen,
 •            Als-dan-redeneren,
 •            Beargumenteren,
 •            Laten zien hoe,
 •            Patroon vaststellen,
 •            Tegen elkaar afzetten,
 •            Classificeren,
 •            Kenmerken analyseren.
 •            Toepassen
 •           Selecteren,
 •            Speculeren,
 •            Creëren,
 •            Ontwerpen,
 •            Bewijzen voor conclusies aangeven,
 •            Uitvinden,
 •            Evalueren,
 •            Hypothese ontwerpen en een plan maken om die te testen,
 •            Bouwen,
 •            Ontwikkelen,
 •            Een keuze maken en die keuze rechtvaardigen,
 •            Besluiten op basis van argumenten.

Zie ook[bewerken]

Op de onderstaande pagina's staat onderaan een lijst van begrippen van waaruit Leeractiviteit snel in de pagina kan worden teruggevonden.

Andere begrippen[bewerken]

categorie informatie   Dit is een overzicht van alle begrippen (gemarkeerd als categorieën) uit 41 pagina's van het boek Onderwijsprofessional. Klap het begrip uit om de pagina's waarop het begrip voorkomt te zien. Op de pagina staat onderaan een begrippenlijst van waaruit het begrip snel in de pagina kan worden teruggevonden.


Personen

Organisaties

Begrippen

 1. een bezigheid die een leerproces in gang zet.

Referenties

 1. Hedegaard, M. en Lompscher, J. (1999). Learning activity and development . Aarhus University Press. ISBN: 8772888156.
 2. Lowyck, J. en Verloop, N. (1995). Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals . Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN: 9001545319.
 3. Simons, P.R.J. (1999). Krachtige leeromgevingen . Gids voor onderwijsmanagement. 1-11.
 4. Massa, J. (2000). Teaching and Learning in a Multicultural Classroom . James Nicholas Publishers. ISBN: 1875408231.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.