Onderwijsarchitect/Resultaten

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ROI[bewerken]

ROI is een afkorting voor Return On Investment.

De kracht van een onderwijsarchitect is het behalen van hoge opbrengsten door een doelgerichte en doelmatige interventie. Het is de onderwijsarchitect zelf die bovengenoemde opbrengsten en werkwijze met elkaar verenigt; hij is hét product. Hij beschikt over een specifiek scala aan onderwijs-, coachings-, ontwerp-, ondernemende en psychologische competenties. Maar bovenal de houding om deze op een unieke, creatieve, ad rem en lerende manier in te zetten.

Een onderwijsarchitect laat graag aan de hand van voorbeelden of verhalen zien wat zijn werk kan betekenen. Maar hij heeft er ook zelf profijt van deze voorbeelden of verhalen te expliciteren:

 • Behoud van kennis
 • Destilleren van wensen
 • Oplossingstraject inzichtelijk maken
 • Brede uitrol van kennis
 • Andere projecten en management voeden.

In dit hoofdstuk een greep uit deze voorbeelden van primair tot tertiair onderwijs.

Verhalen[bewerken]

w:Verhaal
The Historian; The Indian Artist is painting in sign language, on buckskin, the story of a battle with American Soldiers. E. Irving Couse, 1902.

Verhalen vertellen speelt in het onderwijs een grote rol bij de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. [1] Het helpt bij het begrijpen van de wereld om ons heen en het delen van dat begrip met anderen (sociaal-constructivisme). Maar ook om het lezen te bevorderen. [2] In het basisonderwijs zien we een toenemend gebruik van het vertellen van verhalen mede door inzet van verhalenvertellers. [3]. Maar verhalen vertellen is niet alleen een krachtig leermiddel voor leerlingen, maar ook een aantrekkelijke wijze te laten zien wat men als onderwijsarchitect in het verleden heeft gedaan en heeft bereikt. In het Latijn betekent immers historia niet alleen "geschiedenis" maar ook "verhaal" of denk aan het Duitse "Geschichte".

Kwaliteitszorg[bewerken]

Voorbeelden waarmee een onderwijsarchitect naar buiten treedt (bijvoorbeeld via zijn website) zijn een manier om de kwaliteitszorg te vergroten en te cultiveren. Deze kwaliteitszorg is tweeledig:

 1. Kwaliteitszorg berust in eerste instantie bij de organisatie zelf. Een onderwijsarchitect wordt ingehuurd om aan onderwijs vorm te geven, maar het onderwijs wordt door de organisatie zelf verzorgd. Een onderwijsarchitect stelt organisatie dus in staat de effectiviteit van onderwijsprofessional en de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 2. De professionalisering van de onderwijsarchitect wordt bevorderd, omdat hij grondiger te werk gaat en in het verslag meer aandacht zal besteden aan de reflectie. Omdat dit naar voren komt in de voorbeelden, een document dat openbaar wordt gemaakt, zal deze gedegen aanpak een visitekaartje maar ook een feedbackmiddel zijn voor de verdere ontwikkeling van zijn werk.

Doelen[bewerken]

De ontwikkeling van de illustraties dient een aantal doelen:

 • Marketing
 • Behoud van kennis
 • Destilleren van wensen
 • Traject inzichtelijk maken
 • Brede uitrol van best practices
 • Andere projecten en management voeden

Er zijn meerder doelgroepen te identificeren die baat hebben bij de verdere ontwikkeling best practices. Namelijk de onderwijsprofessionals; de voorbeelden demonstreren dat er met onderwijsarchitectuur veel kan worden bereikt en de onderwijsarchitectbureau's; de problemen en oplossingen van het onderwijs worden in kaart gebracht.

Beschrijving[bewerken]

Een onderwijsarchitect zal in de beschrijving van een casus onder meer opnemen:

 1. Inleiding: situatieschets inclusief een plaatje schetsen van “vóór” zodat hij later kan uitleggen hoe het “ná” is geworden; EN hij zal de kwaliteiten van de professional noemen waarop hij zich richt in dit geval
 2. De vraag: hier zal hij de vraag van de opdrachtgever uitleggen en de vertaling naar concreet doel door architect
 3. Het ontwerp: hier zal hij uitleggen welke ‘hervormingen’ zijn bedacht EN hoe deze aansluiten op de kwaliteiten van de professional; ook zal hij de meetpunten en –methoden expliciet benoemen
 4. Resultaat: oftewel “na”-situatie. Hier zal hij verslag doen van hoe het daadwerkelijk heeft uitgepakt. Werkte het? Waren er kleine aanpassingen nodig? Wat waren de reacties van collega’s / studenten / bestuur?
 5. De opbrengst:
  1. de doelen van punt 2 worden nog even nagaan
  2. het eventuele gereedschap dat hierbij ontwikkeld is en nu bruikbaar voor de opdrachtgever
  3. extra rendementen worden benoemd zoals tijdwinst e.d.
  4. eventueel nog de onvermoede talenten of inzichten vd onderwijsprofessional worden benoemd die de onderwijsarchitect naar boven heeft gehaald

Eigenlijk moet een onderwijsarchitect alles wat hij beweert kunnen staven met tenminste 1 casus. Dus in de meeste casussen zullen meerdere elementen behandeld kunnen worden, maar voor sommige elementen zullen hij nog moeten zoeken naar een illustrerend verhaal.

Afspraken[bewerken]

Een onderwijsarchitect werkt met concrete en haalbare ontwerpen waarin de doelen en de rendementen meetbaar zijn. De gewenste rendementen worden vooraf vastgesteld en zullen worden geëvalueerd nadat het ontwerp is uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het ontwerp door de onderwijsprofessional wordt ondersteuning gegeven door een onderwijsarchitect die de professional persoonlijk begeleidt. Deze ondersteuning kan op verzoek van de professional op maat worden geleverd. De trajecten waarin het onderwijswerk wordt herontworpen zijn kortdurend en werpen na enkele afspraken hun eerste vruchten al af.

De rendementsafspraken worden zowel bepaald door de onderwijsinstelling als de professional zelf. Op die manier wordt een betere afstemming binnen het onderwijs bevordert en kunnen beide partijen hun doelen bereiken.

Vanwege de effectiviteit van het onderwijsrecept geeft een onderwijsarchitect vaak een “no-cure-no-pay-garantie” en gaat daarbij uit van een 100% klanttevredenheid. Het voordeel van de methode is dat de werkwijze in elk organisatorisch kader past, ongeacht onderwijsvisie of onderwijsfilosofie, levensovertuiging of geloofsrichting. Diversiteit werkt niet remmend maar juist stimulerend op de ontwikkeling van de school, haar onderwijsprofessionals en haar onderwijsontwikkeling.

Veelzijdigheid[bewerken]

Door onderwijsinnovatie en professionalisering te integreren is het mogelijk om de effectiviteit in alle lagen van de onderwijsorganisatie te vergroten. De methode van een onderwijsarchitect kan op verschillende organisatieniveaus worden geïmplementeerd, maar het individu wordt hierbij altijd als uitgangspunt genomen.

De opbrengst van een onderwijsarchitect is veelzijdig. Het onderwijsrecept van een onderwijsarchitect is dan ook een multifunctioneel middel. Een onderwijsarchitect gaat ervan uit dat zowel de onderwijsorganisatie als de onderwijsprofessional profijt moeten hebben van professionalisering. Onderwijsverbeteringen zijn dus niet alleen voorbehouden aan diegene die onderwijs ontvangt.

Voorbeelden[bewerken]

Afhankelijk van de inzet van het onderwijsrecept van een onderwijsarchitect als middel voor docentprofessionalisering en onderwijsontwikkeling, zijn er meerdere opbrengsten te realiseren. Een aantal van die opbrengsten worden hieronder in willekeurige volgorde geïnventariseerd.

 • vergroting van individuele effectiviteit
 • vergroten van teameffectiviteit
 • vergroten van onderwijsorganisatorische effectiviteit
 • verbetering van arbeidstevredenheid
 • verbetering van arbeidsmotivatie
 • vergroting van het innovatief vermogen van de onderwijsorganisatie
 • versterking van de uniciteit van de onderwijsinstelling
 • reductie van weerstand tegen verandering
 • verkorting van trainings- en coachingstrajecten
 • afname van professionaliseringskosten
 • reductie van absentie wegens bij- en nascholingsactiviteiten
 • reductie van ziekteverzuim
 • reductie van personele uitstroom
 • inzet van bestaande ervaringen, vaardigheden en talenten
 • bevordering van studenttevredenheid
 • bevordering van studentbetrokkenheid
 • verbetering van studieresultaten

SROI[bewerken]

Duurzaamheid[bewerken]

 1. Riley, J.L. and Burrell, A. (juni 2007). Assessing children's oral storytelling in their first year of school. . International Journal of Early Years Education 15(2), 181-196.
 2. Berge, M.J. van (2010). Er was eens… Onderzoek naar de veronderstelde leesbevorderende werking van het vertellen van verhalen aan en door kinderen . Universiteit van Utrecht.
 3. Robbe, Rolf (2000). Verhalen vertellen. Opvoeding en Onderwijs reeks . Zwolle: GPC & GH/Zwolle.
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.