Naar inhoud springen

Gebruiker:Svkeulen/Samenvatting Werken met bestanden

Uit Wikibooks

In dit hoofdstuk maakten we kennis met een heel aantal commando's. Een overzicht als geheugensteuntje:

Commando Funktie Hoe gebruiken?
chmod Toegangsrechten veranderen chmod [opties] toegekende_rechten bestand(en)
cp Kopiëren

cp [opties] bronbestand(en) doelnaam: zowel bronbestanden als doelnaam kunnen een map in plaats van een bestandsnaam zijn; indien meerdere bronbestanden moet de doelnaam een map zijn.

cp -r map1 map2: kopieer map1 met inhoud naar map2.

find Uitgebreid zoeken find startmap [opties] zoekcriteria
grep Lijnen filteren

grep [opties] zoekstring bestand(en)

grep -v zoekstring bestand: toon de lijnen in het bestand die de zoekstring niet bevatten.

grep -i zoekstring bestand: zoek hoofdletterongevoelig.

head De eerste lijnen van een bestand tonen head -X bestand: waarin X een rond getal is: toon de X eerste lijnen van een bestand.
ln Linken ln [-s] bronbestand doelnaam
locate Eenvoudig zoeken locate bestand
ls Lijst

ls zonder opties: maak een lijst van de bestanden in de huidige map.

ls bestand: geeft de lijst van opgegeven bestanden of van de bestanden in de opgegeven map.

ls -a: toont ook verborgen bestanden waarvan de naam met een punt begint.

ls -l: lange lijst, geeft de eigenschappen van de bestanden weer.

mkdir Map aanmaken mkdir mapnaam
mv Verplaatsen en/of hernoemen mv bestand1 bestand2: bestanden kunnen zowel gewone bestanden als mappen zijn.
rm Verwijderen rm bestand(en)
rmdir Map verwijderen rmdir mapnaam
tail De laatste lijnen van een bestand tonen

tail -X bestand: toon de laatste X lijnen van een bestand.

tail -f bestand: toon continue de laatste lijnen van een bestand, ook als er gedurende het uitvoeren van het commando nieuwe lijnen bijkomen.

touch Een leeg bestand aanmaken touch bestand(en)
umask Het masker tonen umask: zonder opties
which Zoeken in het PATH which commando


Er is dus heel wat documentatie te lezen!

En tot slot nog een overzicht van de toegangsrechten:

Wie/Wat r(ead) w(rite) (e)x(ecute)
u(ser) 4 2 1
g(roup) 4 2 1
o(ther) 4 2 1
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.